EFE

Türkiye İtibar Akademisi (TİA) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü’nün ortak çalışmaları sonucunda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) ile Türkiye ekonomisine ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markalar 28 Eylül Pazartesi günü açıklanacak.

 

YTÜ İstatistik Bölümü’nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde saha çalışmaları tamamlanan, Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölge ve 72 ilde Bilgisayar Destekli Telefon ile Arama Yöntemi kullanılarak (CATI) yapılan araştırmada, kurum ve markaların kamuoyu nezdinde yönetim, ürün/hizmet ve sosyal fayda ekseninde sergiledikleri performanslarının bıraktığı izler ölçümlendi.

Üç farklı endeksin birleşimi

Üç endeksin birleşimiyle oluşan EFE marka – kurumun yönetimsel performansının kamuoyunda tesis ettiği fayda algısı, ürün performansının oluşturduğu fayda algısı ve kurum ya da markanın topluma kattığı değer ile ürettiği projeler neticesinde zihinlerde kazıdığı fayda algısını ortaya çıkarıyor.

 

12 bin kişi ile 140 bin dakikalık görüşme

 

12 bin kişiyle yaklaşık 140 bin dakikalık telefon görüşmesi yapılarak gerçekleştirilen araştırmada Türkiye ekonomisine en çok fayda sağlayan 30 kurum ve marka ile lokomotif 50 farklı sektörde faaliyet gösteren marka ve kurumların algı derinlikleri “Elmas” “Platin” ve “Altın” liglere göre açıklanacak.

 

Başta itibar, güvenilirlik, sosyal fayda ve performans olmak üzere birçok alanda en iyileri ortaya çıkarmayı amaçlayan EFE, Türkiye İtibar Endeksi’ne göre ‘itibarlı’ kabul edilen marka ve kurumların kamuoyu nezdinde ülke ekonomisine ve topluma ne kadar faydalı şirketler olarak algılandığını ve toplum gözündeki değerinin nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor.