Ülkemizdeki marka, şirket ve kurumların, uzmanları tarafından “şirket ya da kurum güvenilirliğinin maddi olmayan en önemli ölçütlerinden biri” olarak tanımlanan, gıdadan akaryakıta bankacılıktan elektronik eşyaya kadar 30 kategoride Türkiye’nin en itibarlı şirketlerinin belirlendiği Türkiye İtibar Endeksi Araştırması, anket katılımcılarına belirlenen farklı sektörler özelinde yardımsız sorulardan oluşan 60 farklı soru yöneltilerek yapılıyor.

CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılan araştırma Türkiye genelinde NUTS2 düzeyinde (26 bölge) tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak gerçekleştiriliyor. Türkiye İtibar Endeksi saha çalışmaları süresince yaş, cinsiyet, eğitim ve bölgesel detaylarda analizlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak veriler toplanıyor. Türkiye İtibar Endeksi, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nce raporlanıyor ve akademik denetimi yapılıyor.

Araştırma çerçevesinde gelir gruplarına göre ayrılan 18-25, 26-45 ve 46 -65 yaş aralığındaki deneklere 60 farklı yardımsız ve yönlendirmesiz soru sorularak yapılıyor. Araştırma raporu hazırlanırken görüşleri rapora dahil edilen deneklerin yüzde 50 kadın yüzde 50 erkek olmasına, yaş ve gelir grubu dağılımına titizlikle dikkat ediliyor.

Her bir araştırmada ülkemiz insanının çok önem verdiği “güven” ve “gönüldaşlık” kavramlarını dahil ederek 8 kademede araştırma radarına giren şirketlerin itibarları ölçülüyor.

Araştırma Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölgede, 78 ilde, 12 bin kişi aranarak yaklaşık 100 bin dakikalık CATI, yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılıyor.

İTİBAR ENDEKSİ METODOLOJİSİ

2011, 2012, 2013 ve 2014 araştırmaları yüz yüze anket yönetimi ile gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi, 2015 yılı itibarı ile Türkiye genelinde CATI (Bilgisayar destekli araştırma) metodu kullanılarak yapılmaya başlanmıştır.

“İtibar” ve “Algı Yönetimi” iletişim alanındaki günümüzdeki en stratejik konulardır. Bu nedenle sağlıklı veriye ulaşmak marka ve kurumlarımız için büyük önem taşımaktadır. İtibar ve algı yönetimi konusundaki alınacak aksiyonları planlamak ve yapılan iletişim yatırımlarının etkisini ölçümlemek adına birçok farklı itibar ve algı modelleri geliştirilmiştir.

TİE’de uygulanan, İtibar Atölyesi’nin “TİE-Rep İtibar Modeli”, uluslararası kaynaklar ve alınan akademik desteklerle birlikle ülkemizin kültür ve değerleri, ülke insanımızın değer yargıları ve yaşam biçimi de dikkate alınarak geliştirilmiş, yeni ve farklı bir modeldir.

“TİE-Rep İtibar Modeli”, ilk çıktığından bu yana gelişmiş, bugün tüm dünyada uygulanmakta olan algı araştırmalarında ölçümlenen “aktivizm” kavramını, ülke insanımız değer yargıları da dikkate alınarak  ‘gönüldaşlık’ ekseninde ölçümlemektedir.

Bu parametre, markaya bağlılık ve markanın elçisi olma kavramlarını, birbirinden bağımsız değerlendiren bir yaklaşımdır.

“TİE-Rep İtibar Modeli” sürekli geliştirme çalışması yapılan bir modeldir ve 2015 itibarı ile genel prensipleri yerleşmiştir.

TİE’de ölçümlenen parametreler şunlardır:

Tanıma: İtibarlı kabul edilen şirketin bilinirliği ölçümlenir.
Beğeni: İtibarlı kabul edilen şirketin ne kadar beğenildiği ölçümlenir.
Güven: İtibarlı kabul edilen şirkete duyulan güven ölçümlenir.
Satın alma: Kamuoyunun, itibarlı kabul edilen şirketin ürün ve hizmetlerine satın alma eğilimi ölçümlenir.
Tatmin: İtibarlı kabul edilen şirketin ürün ve hizmetlerinin müşterileri nezdinde bıraktığı tutumlar ölçümlenir.
Tavsiye: İtibarlı kabul edilen şirketin müşterilerinin potansiyel müşterilere o şirketi tavsiye edip etmeme eğilimi ölçümlenir.
Elçilik: İtibarlı kabul edilen şirketin, müşterilerinin o şirketin ne oranda birer elçisine dönüştüğü ölçümlenir.
Gönüldaşlık: İtibarlı kabul edilen şirketin, müşterileri ile bir ilişki kurmasa da toplum nezdinde tesis ettiği algı neden ile paydaşlarının bir karşılık beklemeden nasıl bir duygusal bağ kurduğu ölçümlenir.