Yazılar

Türkiye İtibar Endeksi 2019 sonuçları, 7 Şubat Cuma açıklanacak

Türkiye İtibar Endeksi (TİE) 2019 Araştırması için saha çalışmaları başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” kabul ettiği 26 Bölge ve 72 ilde 12 bin kişi telefon ile aranıp, CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada; Türkiye Geneli dışında bu yıl 42 ana ve alt sektörleri ile toplam 50 farklı sektör yer alacak. TİE 2019 araştırmasını CATİ saha çalışmaları bu yıl İM Global Araştırma Ltd. Şti tarafından yapılmakta, akademik denetimi ve raportörlüğü de önceki yıllarda olduğu gibi yine Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünce hayata geçirilmektedir.

Ülkemizdeki marka, şirket ve kurumların, uzmanları tarafından “şirket ya da kurum güvenilirliğinin maddi olmayan en önemli ölçütlerinden biri” olarak tanımlanan, gıdadan akaryakıta bankacılıktan elektronik eşyaya kadar Türkiye’nin en itibarlı şirketlerinin belirlendiği Türkiye İtibar Endeksi Araştırması, anket katılımcılarına belirlenen yaklaşık 50 farklı sektörler özelinde yardımsız sorulardan oluşan 60 farklı soru yöneltilerek yapılıyor.

CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılan araştırma Türkiye genelinde NUTS2 düzeyinde (26 bölge) tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak gerçekleştiriliyor. Türkiye İtibar Endeksi saha çalışmaları süresince yaş, cinsiyet, eğitim ve bölgesel detaylarda analizlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak veriler toplanıyor. Türkiye İtibar Endeksi, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nce raporlanıyor ve akademik denetimi yapılıyor.

Araştırma çerçevesinde gelir gruplarına göre ayrılan 18-25, 26-45 ve 46 -65 yaş aralığındaki deneklere 60 farklı yardımsız ve yönlendirmesiz soru sorularak yapılıyor. Araştırma raporu hazırlanırken görüşleri rapora dahil edilen deneklerin yüzde 50 kadın yüzde 50 erkek olmasına, yaş ve gelir grubu dağılımına titizlikle dikkat ediliyor.

Her bir araştırmada ülkemiz insanının çok önem verdiği “güven” ve “gönüldaşlık” kavramlarını dahil ederek 8 kademede araştırma radarına giren şirketlerin itibarları ölçülüyor.

Araştırma Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölgede, 78 ilde, 12 bin kişi aranarak yaklaşık 100 bin dakikalık CATI, yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılıyor.

İTİBAR ENDEKSİ METODOLOJİSİ

2011, 2012, 2013 ve 2014 araştırmaları yüz yüze anket yönetimi ile gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi, 2015 yılı itibarı ile Türkiye genelinde CATI (Bilgisayar destekli araştırma) metodu kullanılarak yapılmaya başlanmıştır.

“İtibar” ve “Algı Yönetimi” iletişim alanındaki günümüzdeki en stratejik konulardır. Bu nedenle sağlıklı veriye ulaşmak marka ve kurumlarımız için büyük önem taşımaktadır. İtibar ve algı yönetimi konusundaki alınacak aksiyonları planlamak ve yapılan iletişim yatırımlarının etkisini ölçümlemek adına birçok farklı itibar ve algı modelleri geliştirilmiştir.

TİE’de uygulanan, İtibar Atölyesi’nin “TİE-Rep İtibar Modeli”, uluslararası kaynaklar ve alınan akademik desteklerle birlikle ülkemizin kültür ve değerleri, ülke insanımızın değer yargıları ve yaşam biçimi de dikkate alınarak geliştirilmiş, yeni ve farklı bir modeldir.

“TİE-Rep İtibar Modeli”, ilk çıktığından bu yana gelişmiş, bugün tüm dünyada uygulanmakta olan algı araştırmalarında ölçümlenen “aktivizm” kavramını, ülke insanımız değer yargıları da dikkate alınarak  ‘gönüldaşlık’ ekseninde ölçümlemektedir.

Bu parametre, markaya bağlılık ve markanın elçisi olma kavramlarını, birbirinden bağımsız değerlendiren bir yaklaşımdır.

“TİE-Rep İtibar Modeli” sürekli geliştirme çalışması yapılan bir modeldir ve 2015 itibarı ile genel prensipleri yerleşmiştir.

TİE’de ölçümlenen parametreler şunlardır:

Tanıma: İtibarlı kabul edilen şirketin bilinirliği ölçümlenir.
Beğeni: İtibarlı kabul edilen şirketin ne kadar beğenildiği ölçümlenir.
Güven: İtibarlı kabul edilen şirkete duyulan güven ölçümlenir.
Satın alma: Kamuoyunun, itibarlı kabul edilen şirketin ürün ve hizmetlerine satın alma eğilimi ölçümlenir.
Tatmin: İtibarlı kabul edilen şirketin ürün ve hizmetlerinin müşterileri nezdinde bıraktığı tutumlar ölçümlenir.
Tavsiye: İtibarlı kabul edilen şirketin müşterilerinin potansiyel müşterilere o şirketi tavsiye edip etmeme eğilimi ölçümlenir.
Elçilik: İtibarlı kabul edilen şirketin, müşterilerinin o şirketin ne oranda birer elçisine dönüştüğü ölçümlenir.
Gönüldaşlık: İtibarlı kabul edilen şirketin, müşterileri ile bir ilişki kurmasa da toplum nezdinde tesis ettiği algı neden ile paydaşlarının bir karşılık beklemeden nasıl bir duygusal bağ kurduğu ölçümlenir.

MERCEK ALTINA ALINACAK ANA SEKTÖRLER

 1. Türkiye Geneli
 2. Akaryakıt
 3. Beyaz eşya
 4. Beyaz Et Restoran
 5. Bankacılık
 6. Elektrikli ev aletleri
 7. Enerji
 8. Döner Restoran
 9. Fast Food Restoran
 10. Holdingler
 11. İnşaat
 12. Otomobil
 13. E-Ticaret sitesi
 14. Süpermarket
 15. Hazır giyim perakende
 16. Elektronik perakende
 17. Sigorta
 18. Otel
 19. Turizm operatörü
 20. İşlenmiş gıda
 21. Kozmetik
 22. Şekerleme ve çikolata
 23. Süt ürünleri
 24. Takı ve ziynet
 25. Unlu mamuller
 26. Hava ulaşımı
 27. Kara ulaşımı
 28. Erkek giyim
 29. Kadın giyim
 30. Çocuk giyim
 31. Çocuk giyim perakende
 32. Spor giyim
 33. Ayakkabı
 34. İnşaat malzemeleri
 35. Hafif ticari araç
 36. Otobüs
 37. Mobilya
 38. Ev tekstili
 39. Şampuan
 40. Ev temizlik ürünleri
 41. Çamaşır deterjanı
 42. Kamyon / Tır
 43. Kredi kartı

Portföy Ögeleri