Salih Keskin Eğitimleri

• İnovasyon Kültürü Eğitimi
• Proje Yönetimi Eğitimi
– İnovasyon Pomodoro Sistemi Kurma ve Yönetme
• Firmalarda İnovatif Liderlik ve İnovasyon Ekonomisi Eğitimi
• Pazarlamada İnovasyon Eğitimi
• Ürün İnovasyonu Eğitimi
• Müşteri İlişkileri İnovasyonu Eğitimi
• Süreç İnovasyonu Eğitimi
• İnovasyon İhtiyaçlarını Ölçmek ve Raporlama, İzleme
• Girişmcilik Eğitimi
• İnovasyon Atölye Eğitimi (Uygulamalı)
• Çalışanların İnovasyon Yeteneklerini Belirleme Eğitimleri
• İşinde Yenilik Yapma Eğitimi
• İnovasyon Projesi Hazırlamak ve Yönetme Atölyesi
• Yeni Fikir Geliştirme Workshopları