KUŞAKLAR ve GELECEĞE YÖN VERECEK Z KUŞAĞI

Kuşakların hayata etkileri tüketici davranışları bağlamında oldukça önemlidir. Kurum ve kuruluşlar pazarlama çalışmalarında, siyasi partiler iletişim çalışmalarında göndermek istedikleri mesajların daha iyi anlaşılması ve kuvvetli bir etki yaratması için doğru hedef kitleler belirlemek durumundalardır. Hedef kitle dahilinde bulunan kuşak ya da kuşakların özellikleri, satın alma davranışları ve psikolojik durumlarının detaylı incelenmesi ve buna yönelik bir çalışma yapılması kampanyanın başarısını yüksek oranda etkileyecektir.

Türkiye İtibar Akademisi olarak bu çalışmamızda bu güne kadar üçüncü parti kuruluşların gerçekleştirdiği ve yayınladıkları araştırmaları mercek altına alıp, farklı kuşakları ele alarak bu kuşakların, iş hayatı, tüketim sektörü ve Z Kuşağı’nın siyasi şekillenmeye etkisi üzerinde durduk. Ancak kurum ve markaların hedef kitlelerine yönelik stratejik iş planları yapabilmeleri için kendi özellerinde derinlemesine araştırma yapmalarını tavsiye ederiz. Bu konuda Türkiye İtibar Akademisi olarak gereksinim duyan kurum ve markalara gerekli destek ve hizmetleri sunmaya hazırız.

Kuşaklar arasındaki farkın önemi

Raporda da görüleceği gibi; bir kuşağa mensup insanlar; genellikle aynı ya da yakın yıllar içerisinde dünyaya gelmiş, aynı sorunlara maruz kalmış, benzer eğitim görmüş ve yaşamış olan insanları temsil etmektedir. Farklı kuşaklara sahip olan insanların bir olguya bakış açısı ve tutumları birbirinden farklı olacaktır. Kurum ve kuruluşlar için tüketiciler, siyasi partiler için seçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda yer alan kuşakların detaylı incelenmesi ve ortak yön bulunması pozitif bir algı yaratmak açısından oldukça önem taşımaktadır. Kuşakların özellikleri, bakış açıları, birbirinden farkları ve bu durumların kampanyalar için detaylı önemi rapor içerisinde yer almaktadır.

Kampanyaların favorisi Z Kuşağı

Günümüzde gerçekleştirilen pazarlama ve iletişim çalışmalarının favorisi Z kuşağıdır. Dijital medyanın gelişmesiyle birlikte birçok kampanya bu mecralarda yer almaya başladı. Z kuşağının teknoloji ve dijital dünyaya oldukça yakın olması özellikle pazarlama çalışmalarında Z kuşağına gösterilen ilgiyi arttırdı. Bununla birlikte siyasi partilerin gerçekleştirdikleri iletişim çalışmalarında Z kuşağının desteğini almak hedefleniyor. Z kuşağının popülasyon üstünlüğü dışında; çevresini etkilemek, özgürlükçü bakış açısı ve sosyalliği siyasi partilerin yakalamak istedikleri bir seçmen arketipini oluşturuyor. Bütün bunlar ele alındığında Z kuşağının, kurum-kuruluşlar, özel markalar ve siyaset dünyası için detaylı önemi rapor içerisinde yer almaktadır.

 
Raporu indirmek için tıklayın: KUŞAKLAR ve HAYATA ETKİLERİ