Türkiye İtibar Hareketi

TİHA NEDİR?

MİSYON

VİZYON

Kurumsal İtibar Yönetim İlkeleri

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

Rekabetin giderek zorlaştığı, ürün ve hizmetlerin yaşam sürelerinin kısaldığı, ürün ve hizmetler arasındaki farklılıkların giderek azaldığı günümüz dünyasında müşteriler tercih yapmak, markalar ya da kurumlarsa başarılı olmak için fark yaratacak ve kendilerine değer katacak bazı standartları aramaktalar.

GÜÇLÜ BİR KURUMSAL İTİBARA SAHİP OLMAK

Faaliyet gösterdiğiniz alanda iç ve dış tüm müşterileriniz için bir değer yaratamıyorsanız başarılı olmanız ya da ayakta kalmanız mümkün değil. Bu nedenle günümüzde kurumların stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde göz önüne alınan en önemli parametrelerden biri artık sahip oldukları kurumsal itibarları.

ETKİLİ İLETİŞİM KANALLARI OLUŞTURMAK

Güçlü itibar elde etmek için kurumların, tüm paydaş ve hedef kitleleriyle iyi ilişkiler kurup, bu ilişkileri sürdürmeleri, bunun için de iletişim kanalları tesis etmeleri gerekmektedir. Çünkü kurumsal itibar, hedef kitle ve tüm paydaşlarınızın markanızı ya da kurumunuzun adını duyduğunda zihinlerinde canlanan değer yargılarının bütünüdür.

PAYDAŞLARINDA MARKA BAĞLILIĞI OLUŞTURMAK

Kurumsal itibarın elde edilmesi ve muhafazası en çok da o kurumun yöneticisi, çalışanları ve tüm alt yüklenicileri ile paydaşlarının o kuruma, markaya ya da şirkete olan bağlılığına dayanmaktadır.

İTİBARINI DOĞRU YÖNETMEK

Kurumların hedef kitleleriyle etkili ilişkiler kurması, ancak kurumların uyguladığı doğru iletişim ve marka yönetimi faaliyetlerinin etkinliği ile mümkündür. Güçlü bir itibar, ancak etkin ve doğru itibar yönetimi çabaları sonunda oluşabilir.

KRİZ ORTAMLARINDA KURUMSAL İTİBAR İLE AYAKTA KALMAK

İyi bir itibar, rakiplere karşı rekabet avantajı yaratmaktır. Çünkü taklit edilmesi zordur ve rakiplerin yapabileceğini de sınırlamaktadır. Ayrıca güçlü bir itibar, rekabetin gün geçtikçe arttığı, kalite ve fiyatın farklılaştırıcı faktörler olmaktan çıktığı bir ortamda giderek önem kazanmaktadır. Sahip olunan güçlü itibar, bütün organizasyonlarda uzun dönemli başarı için kritik bir önem taşımakta, özellikle kriz dönemlerinde, krizi aşmak için toleransa sahip olma ve bu bakımdan kurumlar açısından en önemli servete sahip olma anlamı taşımaktadır. Rekabetin yoğun olduğu ortamda itibardan yoksun olmak, satış kaybı ve zarar etmek demektir.

KURUMSAL İTİBARIN TEMEL İLKELERİ

“Kurumsal İtibar” adını verebileceğimiz varlıksa şirketin defter değeri ile piyasa değeri arasındaki farkın önemli bir bölümünü ifade etmektedir. Marka değeri ya da şerefiye olarak ortaya çıkmakla birlikte çoğu kez bir işletmenin sahip olduğu en değerli varlık olmaktadır. ‘İtibar Yönetimi’ ekseninde hedef kitlelerinin beklentilerini tam olarak karşılayan kurumların;

 • Adil
 • Şeffaf
 • Hesap verilebilir
 • Toplumsal fayda sağlayan

bir yönetim anlayışına sahip olduğunu görüyoruz.

KURUMSAL İTİBARIN BİLEŞENLERİ

Kurumsal itibarı tesis eden algı bileşenleri ise söyle sıralayabiliriz;

 • Kaliteli ürün ve/veya hizmet sunma,
 • Satış öncesi ve sonrası hizmet kalitesi,
 • İyi yönetilme,
 • Güçlü kurumsal varlık,
 • Güvenilir bir kurum olma,
 • İyi bir işveren olma,
 • Kurumsal sosyal sorumluluğunun bilincinde bir kurum olma
 • Müşterilerinin beklentilerine odaklı bir marka olarak

faaliyetlerini sürdürmek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç olarak kurumsal itibarı ölçeklendiren kavramlar, duygusal çekicilik, ürün ve hizmetlerinin performansı, kurumsal vizyon ve kurum liderlerinin performansı, çalışma ortamı, iyi bir kurumsal vatandaş olma, toplumsal konulara ve çevreye duyarlılıkla birlikte finansal performans olmak üzere toplam yedi farklı alt boyuttan oluşmaktadır.

Güçlü itibar elde etmek için kurumların, hedef kitleleriyle iyi ilişkiler kurup, bu ilişkiler sürdürmeleri gerekmektedir.

Sıkça sorulan sorular

TÜRKİYE İTİBAR HAREKETİ’NE NASIL ÜYE OLUNABİLİR?

TİHA’ya üyelik tüzel kişilik çerçevesinde yapılmaktadır. Türkiye İtibar Hareketi’ne katılmak isteyen şirketler ya da kurumlar Türkiye İtibar Hareketi Taahhüt Beyanı’nı ıslak imza ile doldurup Türkiye İtibar Akademisi’nin tihabasvuru@itibarakademisi.com mail adresine göndererek Türkiye İtibar Hareketi’ne müracaat edebilirler.

TÜRKİYE İTİBAR HAREKETİ’NE ÜYELİK ÜCRETLİ MİDİR?

Türkiye İtibar Akademisi tarafından desteklenen Türkiye İtibar Hareketi kurumsal üyeliği ücretlidir.

BAŞVURUM NE ZAMAN SONUÇLANDIRILIR?

Başvurular genellikle 7 iş günü içinde yanıtlanır. Başvuru en geç 15 iş günü içinde de sonuçlandırılır. Gecikme ya da her hangi bir bilgi talebi durumunda 0212 272 51 51 N0’lu telefonlarımız aracılığı ile yöneticilerimizle temasa geçilebilir.

Başvuru yapan, incelemelerin ardından belirlenen kriteleri taşıdığı tespit edilen, giriş ve üyelik aidatlarını da eksiksiz yatırmış şirket veya kurumlara, Türkiye İtibar Akademisi tarafından üyeliğe kabul mektubu ile Türkiye İtibar Hareketi Üyelik kuruluş sertifikası gönderilir

TÜRKİYE İTİBAR HAREKETİ’NE ÜYE OLAN KURUM VE ŞİRKETLER DENETLENİYOR MU?

Türkiye İtibar Hareketi bir taahhüt sistemidir. Üye olan tüzel kişilik bahsi geçen taahhütlerini yerine getirmekle sorumludur. Türkiye İtibar Hareketi’ne başvuran ve kabul edilen şirket ya da kurumun asil üyeliğini sürdürebilmek için takip eden ikinci yılın ilk üç ayından itibaren Türkiye İtibar Hareketi taahütlerini yerine getirdiğini her yıl Türkiye İtibar Akademisi’ne  raporlaması gerekir.

Raporlamada, asil üye şirketin kurumu ya da markası için yaptırdığı algı araştırması raporları, Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi, Ekonomiye Fayda Endeksi, Müşteri Memnuniyeti Endeksi araştırmalarında radara ya da dereceye girdiklerine dair raporlar, yine kurumlar özelinde gerçekleştirilen faaliyet raporlarının ilgili bölümleri ile sürüdürlebilirlik raporlarının ilgili bölümleri Türkiye İtibar Akademisi tarafından kabul edilmektedir.

Raporlama yapmayan kurum ya da şirket, yıllık üyelik ücretini yatırmış dahi olsa önce asil üyeliği askıya alınır, raporlama ilk altı ay içinde gerçekleşmemişse, raporlama yapmayan şirket ya da kurum asil üyelikten “Müracat Eden Şirket/Kurum” statüsüne indirilir.

TÜRKİYE İTİBAR HAREKETİ ÜYELİĞİ’NİN YARARLARI NEDİR?

Türkiye İtibar Hareketi’ne üye olan şirket ve kurumların sağladığı faydaların bazıları şöyle sıralabilir;

 • Türkiye İtibar Akademisi tarafından desteklenen ülkemizin en büyük ve tek kurumsal itibar yönetimi hareketinin bir parçası olmak
 • ‘İtibar Yönetimi İlkeleri’ ekseninde küresel ve yerel gündemi yakından takip etmek, belirlemek ve yön vermek
 • İtibar yönetimi alanında başarılı uygulamaları paylaşmak ve bilinirliğini sağlamak,
 • 50’den fazla endüstriyel alanda sektör ve çeşitli büyüklükteki şirketlerin yer aladığı geniş bir ağa ulaşmak
 • Türkiye İtibar Hareketi’nin çok paydaşlı yapısı sayesinde yeni işbirlikleri kurmak
 • İtibar yönetimi stratejilerini geliştirmek, değerlendirmek, uygulama ve ölçmeye yarayan araç, kaynak, eğitim ve uzmanlara daha kolay erişmek
 • İtibar yönetimi alanındaki uluslararası ağa açılmak
 • Şirketin tüm kurumsal evraklarında, Türkiye İtibar Hareketi’nin logosunu kullanmak ve bu sayede ‘itibar’ kavramı ile kurumsal marka ilişkisini kuvvetlendirmek

TÜRKİYE İTİBAR HAREKETİ ÜYELERE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİYOR MU?

Türkiye İtibar Akademisi tarafından desteklenen Türkiye İtibar Hareketi üyeliğinin herhangi bir yasal yükümlülüğü yoktur. Üyelik tamamen gönüllük esasına dayanmaktadır. Türkiye İtibar Hareketi değişimi tetiklemek, kurumsal itibar yönetimi ilkelerinin ülkemizde kurumsal yönetimde yerleşmesini desteklemek, sürdürülebilirliği ve yenilikçi çözümleri, bu konulardaki işbiliği ve ortaklıkları teşvik etmek için tasarlanmıştır.

HANGİ ŞİRKETLER TÜRKİYE İTİBAR HAREKETİ’NE ÜYE OLAMAZ

İtibar yönetimi ilkelerini şirket içi operasyonlarında ve etki alanlarında uygulayacağını ve buna ilişkin raporlama yapacağını taahhüt eden her şirket Türkiye İtibar Hareketi üyesi olabilir. TC Anayasası ve yasalara uygun faaliyet sürdüren her sektörden şirket Türkiye İtibar Hareketi’ne katılabilir. Ancak başvuruları kabul edilmeyecek şirketlere ilişkin esaslar şu şekildedir:

 • Üst yöneticileri ya da hakim ortakları veya yönetim kurulu üyeleri arasında, hakkında yüz kızartıcı suç veya terör suçları nedeniyle dava açılmış ya da bu suçlardan cezaya çarptırılmış kişilerin bulunduğu şirketler
 • Vergi ve SSK borçları kapsamında takibe düşmüş şirketler
 • Hakkında uluslararası yaptırım kararı bulunan şirketler
 • Üretim, satış ve nakil yolu ile anti personel mayın ve misket bombası dahil olmak üzere tartışmalı silahlardan gelir elde eden şirketler
 • Alkol ve tütün üretiminden gelir elde eden şirketler

ŞİRKETLER DIŞINDA BAŞKA HANGİ KURUMLAR TÜRKİYE İTİBAR HAREKETİ’NE ÜYE OLABİLİR?

Türkiye İtibar Hareketi’nin bir parçası olmak için kar amacı güden bir kurum olma zorunluluğu yoktur. Şirketlerin yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları da Türkiye İtibar Hareketi’ne üye olarak çalışmalara uzmanlıkları ile destek verebilir, yeni fikirler sunabilir, işbirlikleri kurarak iş dünyasını destekleyebilir ve harekete geçmek için teşvik edebilirler. Kar amacı gütmeyen üye adaylarından sadece Türkiye İtibar Hareketi ilkelerini taahhüt etmesi beklenir.

TÜRKİYE İTİBAR HAREKETİ LOGOSU’NU ÜYELER NASIL KULLANABİLİR?

Türkiye İtibar Hareketi’nin özel bir logosu bulunmaktadır. Bu logonun kullanımı sıkı bir şekilde denetlenmekte ve genel Türkiye İtibar Akademisi logo kullanımı kurallarına tabidir. Logo kullanımı hakkında daha detaylı bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz.

TÜRKİYE İTİBAR HAREKETİ’NDEN ÜYE NASIL AYRILABİLİR?

Türkiye İtibar Hareketi gönüllük esası ile işleyen bir girişimdir. Üye şirket ve kurumlar üyeliklerini istedikleri zaman sonlandırmakta özgürdür. Bununla birlikte, Türkiye İtibar Hareketi üyelik talebinde olduğu gibi üyelik sonlandırmasında da kurumun üst düzey yetkilisinin imzalı talep mektubunu iletmesi gerekmektedir. Türkiye İtibar Akademisi’ne iletilecek mektupta kurumun Türkiye İtibar Hareketi’nden ayrılma sebepleri belirtilmelidir. Türkiye İtibar Akademisi, Türkiye İtibar Hareketi’ne katılım ve ayrılma başvurularını kamuoyu ile paylaşma hakkını saklı tuttuğunu unutmamanız gerektiğini dikkatinize sunarız.

TÜRKİYE İTİBAR HAREKETİ ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA

Türkiye İtibar Hareketi üyesi bir şirket ya da kurum Türkiye İtibar Akademisi tarafından aşağıda belirtilen hususlar gerçekleşmesi durumunda üyelikten koşulsuz olarak çıkarılacaktır;

 • Üst yöneticileri ya da hakim ortakları veya yönetim kurulu üyeleri arasında, hakkında yüz kızartıcı suç veya terör suçları nedeniyle dava açılmış ya da bu suçlardan cezaya çarptırılmış kişilerin bulunduğunun sonradan tespit edilmesi
 • Üyenin vergi ve SGK borçları kapsamında takibe düşmesi
 • Üye hakkında uluslararası yaptırım kararı alınması
 • Üretim, satış ve nakil yolu ile anti personel mayın ve misket bombası dahil olmak üzere tartışmalı silahlardan gelir elde etmeye başlaması
 • Alkol ve tütün üretiminden gelir elde etmeye başlaması
 • Uyarılara rağmen üye şirket ya da kurumun Türkiye İtibar Hareketi taahhütlerini yerine getirmiş olduğuna ilişkin raporlamaları tamamlamaması