Türkiye İtibar Endeksi

Türkiye İtibar Endeksi, sektörlere göre markaların itibar değerleri, sektör içi rakiplerinden farklılıkları, benchmark kurumdan farklılıkları, neden o noktada oldukları, itibarlarını artırabilmeleri için kamuoyunun ve hedef kitlelerinin onlardan beklentilerinin neler olduğu, hangi beklentiyi ne ölçüde yerine getirirlerse kurum itibarının ne ölçüde artabileceği, buna yönelik öncelikler ve tavsiyeler yer alır.

Araştırma Metodolojisi

Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırması, CATI (Computer Assisted Telephone Interview) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye NUTS sınıflaması kullanılarak 3 ayrı şekilde gruplandırılmaktadır. Bu gruplamalar NUTS 1: 12 bölge, NUTS 2: 26 bölge ve NUTS 3 81 il şeklindedir. Araştırmanın yürütülmesi için NUTS 2 gruplaması tercih edilerek telefonla görüşmeler 26 bölgeden rastgele olarak seçilen 14000 kişinin aranması ile gerçekleştirilmiştir. 14000 arama sonucunda toplam 2669 katılımcıdan anket çalışmasına cevap alınmıştır. Araştırmanın hata payı %95 güven düzeyinde ±%2,74’tür.

Araştırmada kullanılan anket 6 ana bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümü tek sorudan oluşmuştur. Bu soru “Türkiye’nin en itibarlı şirketi” sorusudur. Bu soru araştırmanın en kritik sorusudur. Bu nedenle katılımcılara herhangi bir yönlendirme yapılmadan açık uçlu olarak sorulmuştur.

Anketin ikinci bölümünde ise itibarlı bulunan şirketin TİE skorunun hesaplanmasında kullanılacak olan bileşenlerin ölçümünde kullanılacak olan sorular yer almıştır. Bu bileşenler; tanıma, beğeni, güven, memnuniyet, sadakat, elçilik, gönüldaşlık ve ilişkidir.

Anketin üçüncü bölümü firmaların özellikleri sorgulayan sorulardan oluşmaktadır. Üçüncü bölümde itibarlı bulunan şirketin değerlendirmesinde bu özellikler bakımından ne ölçüde değerlendirildiği sorgulanmaktadır.

Anketin dördüncü bölümünde, itibarlı bulunan şirket ya da marka ile ilgili haberlerin belirtilen 9 haber kaynağına ne kadar güvendikleri sorgulanmıştır. Bu soru grubunda katılımcılara değerlendirme yapmaları için sunulan şıklar: Aile ve sosyal çevre, Yazılı ve görsel basın, İnternet/Web siteleri, Firma çalışanları, Köşe yazarları/Editörler, Politikacılar, Bürokratlar, STK’lar/Dernek yetkilileri, Akademisyenler/Bilim adamlarıdır.

Anketin beşinci bölümü önceden belirlenmiş olan otuzdört sektörde katılımcıların en itibarlı şirketleri belirttikleri sorulardan oluşmuştur.

Anketin altıncı bölümü ise katılımcıların demografik özelliklerinin sorgulandığı sorulardır.

Türkiye İtibar Endeksi araştırması ve başarı tescil belgesini satın alarak markalar “sektörünün itibarlı markası” ifadesi ile iletişim çalışmalarınızı gerçekleştirebilirler.