STK’LARA SUNDUĞUMUZ ARAŞTIRMA HİZMETLERİ

Kamu ve özel sektör dışında üçüncü bir sektörü oluşturan kuruluşları tanımlamak için standartlaşmış kavramlar bulunmamaktadır. Türkiye’de bu kuruluşları anlatmak için kullanılan en yaygın kavram “Sivil Toplum Kuruluşu” (STK) ifadesidir.

STK’lar; benzer ilgilere sahip insanların bir araya gelmesine ve sosyal katılımda bulunmasına imkân sağlamaktadır. Bu kuruluşlar yenilikçiliğe ve modern toplumların problem çözme kapasitelerine katkıda bulunmaktadır. STK’ların kapsamı geniş bir biçimde değerlendirildiğinde içerisinde vakıflar ve derneklerin yanı sıra birlikler, kooperatifler, sendikalar, meslek odaları ve partiler gibi farklı amaçlar için oluşturulan örgütler bulunmaktadır.

Ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, işadamı dernekleri gibi başta iş dünyası STK’ları olmak üzere vakıflar, dernekler, siyasi partiler ve spor kulüpleri gibi talep eden sivil toplum kuruluşlarına sunduğumuz üye beklenti ve/veya memnuniyet araştırması hizmetleri bu gereksinime yöneliktir. Hizmet çerçevesinde STK’nın vizyon ve misyonu çerçevesinde özel hazırlanmış anket sorularının tercihe göre online, CATI (telefonla) veya yüz yüze anket çalışması yöntemi uygulanarak yapılır ve Türkiye İtibar Akademisi’nin mentorlarınca raporlanır.