Hemen her gün ortaya çıkan yeni rakipler, daha gelişmiş yenilikçi ürün ve hizmetler, iletişim, reklam ve pazarlama taktikleriyle, müşteri ve tüketicilerin karar vermesi ve tercihlerinin etkilenmesi için önemli bir faktördür. Bunun yanı sıra, artan bilgi düzeyi ve yaşam standartlarındaki yükselmeyle birlikte daha zor tatmin olan paydaşlar, kitle iletişim araçlarının sayısının ve çeşitlerinin artması, farklı alternatiflere kolay ulaşıyor olması nedeni ile ikna edilmesi çok zor özneler haline gelmişlerdir.

Artık, iletişim, reklam ve propaganda saldırılarına maruz kalmış hedef kitleler açısından çoğu mesaj, gürültü ve kirli bilgi değeri görebilmektedir. Bu süreçte hedef kitleler ve paydaşlar ile sıkı bağ kurmanın ve onların zihinde ek değerlerler yaratmanın yegâne yolu etkili ve doğru marka yönetimi yapmaktır. Çünkü marka, kurum ya da kişilerin satın aldığı ve doyum sağladığı, somut ve soyut bir dizi nitelik vaadidir. Bu yönüyle marka algısaldır ve hizmet ya da üründen farklıdır. Çünkü ürün ya da hizmet nesnel, marka ise zihinlerde üretilen benzersiz kurum ya da kişiye has algıdır.

Ürün ve hizmetler, rakiplerce kopyalanabilir ancak marka algısı benzersizdir. Bu çerçevede marka olmak bir ürün, kurum ya da şirketin rakiplerinden ayırt veya tercih edilmesini, daha yüksek fiyatla satılabilmesini ve rekabette daha pek çok alanda sayısız faydayı sağlayabilir.

SEMBOL MARKA NEDİR?

İşte bu nedenle ‘Sembol Marka’ olarak algılanmak bu yönü ile algısal sürecin en ileri safhasıdır. Bir ürün ya da hizmetin kategorisi veya sektörü dillendirildiğinde zihinde ilk canlanan ve ilk dillendirilen markalardan biri olmaktır.

SEMBOL MARKA OLMANIN ÖNEMİ

Küreselleşen dünyada, neredeyse her gün, sayısız ürün çok sayıda rakip tarafından piyasaya sürülmekte. Günümüzde yeni rekabet anlayışı yeni stratejiler ve yöntemlerle, pek çok kanaldan, sürekli ve tekrarlanan mesajlarla hedef kitleleri mesaj bombardımanına tutmaya dayanmakta. Pazarlama dünyasında, tüketicinin içinde bulunduğu bu durum, “doyum ötesi duyumsallık” şeklinde nitelendirilmekte. Çünkü tüketici, her gün, farklı kanallardan, sayısız mesajlarla kuşatılmış durumdadır. Tüketici ve müşterilerin farklı alternatiflere, çeşitli ve çok sayıda kanaldan, istediği zaman, uygun fiyatla ulaşabilmesi müşterilerin ikna edilmesini daha da zorlaştırmıştır. Bu nedenle hedef kitle ve paydaşlarla bağ kurmanın en etkili yolu markalaşmaktır. Marka eskiden sadece logo iken veya bir ürün, hizmet ya da kurum adıyken, artık günümüzde bir isimden öte, benzersiz nitelikleri, vaatleri, ürün ya da hizmetin özelliklerini kapsayan sentez bir kreasyondur.

Bu nedenle, Türkiye İtibar Akademisi tarafından ‘Sembol Marka/lar’ın tescil edilmesi süreci marka kavramı kalite, fiyat gibi somut faydalar yanında, soyut ve duygusal doyumlar, vaatlerin algılanması, sektörü ya da kategorisi dillendirildiğinde öncü ya da lider markalardan biri olarak hatırlanıyor olma gibi pek çok parametre sonucunda elde edilen başarının belgelendirilmesidir.

SEMBOL MARKA TESCİL KRİTERLERİ

Sembol Marka Tescili kurum, kuruluş, ürün ya da bir hizmet markasının zihinlerde yer eden marka algısının belgelendirildiği bir süreçtir. Bu nedenle, Türkiye İtibar Akademisi ‘Sembol Marka’ tescil kriterleri şunlardır:

– Sembol Marka tescili için başvurulan markanın, başvuru sahibi tüzel kişilik tarafından sektöründe ya da kategorisinde en az 5 yıldır faaliyette olması,

– Sembol Marka tescili için başvurulan markanın, Türkiye İtibar Akademisi tarafından her yıl açıklanan Türkiye İtibar Endeksi (TİE), Türkiye Gençlik Endeksi (G250), Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) ve Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) çalışmalarının yıllık raporlarında en az 2 yıl üst üste radarına girmiş olmalıdır. Yani Türkiye örneklemi kabul edilen NUTS 2’de, 72 ilde deneklere yardımsız sorular yöneltilerek gerçekleştirilen TİE, G250, TMME ve EFE araştırmalarında söz konusu kurum, kuruluş, ürün ya da hizmet markasının sektörü ya da kategorisine ilişkin deneklerce verilen yanıtlarda adının zikredildiği markalardan biri olması gerekmektedir.

SEMBOL MARKA TESCİL SERTİKASINA NASIL MÜRACAAT EDİLİR?

Sembol Marka Tescil Sertifikası, Türkiye İtibar Akademisi tarafından verilmektedir. Müracaat Formu doldurmasınız gerekmektedir. Kurum ya da markanız yeterlilikleri sağladıkları takdirde, fatura karşılığı belge düzenleme bedelini Türkiye İtibar Akademisi’nin ilgili hesaplarına yatırmanızı takiben Sembol Marka Tescil Sertifikanız elektronik olarak PDF formatında kurumunuza iletilmektedir.