Salih Keskin

İnovasyon Lideri, Eğitmen, İno Mentor, Üst Yönetim Danışmanı…

Yaşamının odağında inovasyon olan Salih Keskin, inovasyon ve reatif düşünce modellerinin üretimi üzerine iş dünyası ve üniversitelerde eğitimler vermekte, araştırmalar yapmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi’nde İnovita Projesi Eğitmenliği, Marmara Üniversitesi’nde “Pazarlama ve İnovasyon”, Aydın Üniversitesi’nde “Girişimcilik”, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “Sertifika Programı”, Proaktif–EBA Üniversitesi “İnovasyon Uzmanlık Sertifikası” sahibidir. Kalyoncu Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Eğitimi yapmış olup halen İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliğine devam etmektedir.

İş hayatında 25. yılında olan Salih Keskin; 2006 yılında EPİC ve TEPAV ortak projesinde iki yıl süreyle üst düzey düşünce geliştirme ve fikir üretme çalışmalarında yer almıştır. Bu çalışmalardaki bazı durumlar onun, inovasyon ve yaratıcı düşünce geliştirme alanına doğru yol almasına sebep olmuştur.

DPT’nin Euro Guidance Programı ve Sanayi Bakanlığı Tasarım Komisyonu’nda inovasyon konusunda çalışmış olan Salih Keskin, AB Lizbon politikasına dönük olarak İngiliz Büyükelçiliği ve TEPAV ortak projesinde eğitimcilerin eğitimi ve inovasyon üzerine çalışmış ve sertifikalar almıştır.

İnovasyon ve Pazarlama Eğitimleri, KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri, Dış Ticaret Müsteşarlığında İnovasyon Programları yapmaktadır. Çeşitli TV kanallarında ve radyolarda inovasyon konusunda programlara katılan Salih Keskin, bazı gazetelerde de inovatif düşünce üretimi üzerine dışarıdan yazılar yazmakta ve “Avrupa İşletmeler Ağı” projesi kapsamında KOSGEB ve Ticaret Sanayi Odalarında eğitimler vermektedir.

İTO Gazetesi ve Sanayi Gazetesinde köşe yazarlığına devam etmektedir.

2010 yılından bugüne kadar yaklaşık iki bin girişimciye KOSGEB girişimcilik eğitimi çerçevesinde eğitim vermiştir.

TÜBİTAK destekli Mentor’lük programını başarıyla bitirerek mentor’lük belgesi almıştır. Çeşitli platformlarda mentor’lükler yapmıştır.

Basılı kitapları:

İnovasyon Nasıl Yapılır? (Keskin S. Mavi Yayın, 2012)

Kobiler İçin Şirket Anayasasının Önemi ve Oluşturulması, (Keskin S İto Yayınları, 2013)

Perakendede İnovasyon, (Keskin S. Mavi Yayın, 2013)

Pazalamada İnovasyon ‘Dur. (Keskin S. Mavi Yayın, 2014)

Altın Yaka (Keskin S. Baskıda, 2017)