Müşteri Memnuniyeti Endeksi

Müşteri Memnuniyeti; müşterinin ihtiyacının giderilmesi ve isteğinin karşılanması sonrasındaki tatmin oranıdır. Kurum ya da markalar için müşteri memnuniyeti olmazsa olmaz yapı taşlarındandır. Markaları sürekli yeniliğe, gelişime ve üretime sürükleyen itici güç, müşterinin tüketimdeki sadakati ve devamlılığıdır. Bu sürekliliğin sağlanması ancak müşteri memnuniyeti ile mümkün olabilir. Bu doğrultuda toplum nezdinde, kurum ve markaların ürün performanslarının, kamuoyu tarafından sağlanan memnuniyetinin ölçümlendiği araştırmada, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri ve bu sektörlerde faaliyet gösteren marka ve kurumların algı derinlikleri mercek altına alınmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti Endeksi, markaların ya da kurumların ürün ya da hizmet performanslarının kamuoyunda tesis ettiği fayda ve ürettiği projeler neticesinde zihinlere kazıdığı değer algısını ölçümlemektedir.

Araştırma metodolojisi

Müşteri Memnuniyeti Araştırması, CATI (Computer Assisted Telephone Interview) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye NUTS sınıflaması kullanılarak 3 ayrı şekilde gruplandırılmaktadır. Bu gruplamalar NUTS 1: 12 bölge, NUTS 2: 26 bölge ve NUTS 3 81 il şeklindedir. Araştırmanın yürütülmesi için NUTS 2 gruplaması tercih edilerek telefonla görüşmeler 26 bölgeden rastgele olarak seçilen yaklaşık 12 bin kişinin aranması ile gerçekleştirilmiştir. Aramalar sonucunda toplam 2464 katılımcıdan anket çalışmasına cevap alınmıştır. Araştırmanın hata payı %95 güven düzeyinde ±%2,74’tür..

Müşteri Memnuniyeti Endeksi raporu edinen markalar “Müşteri memnuniyeti araştırmasında sektörünün lider ya da öncü markası” olarak iletişim çalışmalarında kendilerini lanse edebilirler.