Markalara Özel Araştırmalar

Günümüz rekabet ortamında müşterilerinin, çalışanlarının ve tedarikçilerinin memnuniyet ve beklentileri şirket ve markaların geleceğini belirlemede en önemli parametre haline geldi. Şirket ve markalar sunduğumuz çalışan, tedarikçi ve müşteri beklenti ve/veya memnuniyet araştırması hizmetleri bu gereksinime yöneliktir. Hizmet çerçevesinde STK’nın vizyon ve misyonu çerçevesinde özel hazırlanmış anket sorularının tercihe göre online, CATI (telefonla) veya yüz yüze anket çalışması yöntemi uygulanarak yapılır ve Türkiye İtibar Akademisi’nin mentorlarınca raporlanır.