Türkiye İtibar Akademisi, İtibar Atölyesi ve İtibar Yayıncılık’ı bünyesinde barındıran İtibar Group (Ertan Acar İletişim Hizmetleri Grup AŞ) 2010 yılında Yazar, Araştırmacı, Algı ve İtibar Yönetimi Uzmanı Ertan Acar tarafından kurulmuştur. Her geçen yıl büyüyen grubumuz 1 Mayıs 2015’te kurumsallaşmasını tamamlayarak anonim ortaklık haline gelmiştir.

Grubumuz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türkiye İtibar Akademisi, Türkiye İtibar Endeksi (TİE), Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE), Gençlik Endeksi (G250), Müşteri Memnuniyeti Endeksi (MENDEKS) ve Türkiye Katma Değer Endeksi (KENDEKS) gibi sektörel derecelendirme ve reyting endekslerin hayata geçirmektedir. Talep halinde kurum ve markaların paydaşları özelindeki algı ve memnuniyet araştırmalarını da gerçekleştiren akademi, işbirliği yaptığı üniversitelerle birlikte marka ve kurumların gereksinim duyduğu eğitim hizmetlerini de sunmakta, yine ihtiyaç halinde kurumlara geçerliliği olan marka ve patent değerlemesi hizmeti de vermektedir.

Grubumuz bünyesinde faaliyet gösteren İtibar Atölyesi ise güçlü mentor kadrosu ile marka ve kurumların itibar yol haritalarını çizmekte ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. İtibar Atölyesi’nin “i-Klinik” ve “i-Plan” hizmetleri ülkemizdeki pek çok kurum tarafından tercih edilmiş ve edilmektedir. Kısaca “i-Klinik”; marka ve kurumların paydaşları nezdindeki mevcut algı ve itibarlarının saptanması, analiz edilmesi, itibarlarını koruma ekseninde karşı karşıya olduğu risk ve avantaj faktörlerinin saptanmasına yönelik özel çalışmadır. “i-Plan” ise “i-Klinik” sonucunda ortaya çıkan faktörler dikkate alınarak kurum ya da markaların kısa, orta ve uzun vade itibar yol haritalarının hazırlanması, sonuçları ölçümlenebilir iletişim projelerinin üretilmesi ve takvimlendirilmesidir.

Grubumuz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İtibar Yayıncılık da iş dünyasının gereksinim duyduğu doğru ve analiz edilmiş bilgiye ulaşmasına katkı sağlamak amacı ile marketinturkiye.com adıyla yayın yapmaktadır.

Misyonumuz

Türk markalarının bölgesel ve küresel birer aktör olarak konumlanmasında görev üstlenen öncü derecelendirme ve danışmanlığı markası olmak.

Vizyonumuz

Marka ve algı yönetimi kavramlarının ülkemizde kurumsal itibar yönetimi ilkeleri ekseninde sonuçları ölçümlenebilir bir hizmet kolu olarak yerleşmesini sağlarken, küresel anlayışı ülkemizin kültür ve değerleriyle birleştirerek itibar yönetimi danışmanlığı alanında ülkemizin en etkin kurumu olmak.