Katma Değer Endeksi (KENDEKS)

Yerli katma değere yatırım arttıkça ihracat da verimli bir şekilde artacaktır. Yerli katma değer ise; patentlerimiz, faydalı modellerimiz ve markalarımızla üretilebilir. Bu anlayış ile yola çıktığımız Katma Değer Endeksi’nde Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin patent, marka ve endüstriyel tasarım başvuruları ile oluşturdukları yerli katma değer verilerinin yanı sıra gerçekleştirdikleri ihracat ve dönem kârı verileri de ele alınarak hazırlanmaktadır. Ülkemize en çok katma değer sağlayan şirketler derecelendirilmektedir.

Araştırma metodolojisi

Katma Değer Endeksi’nde ticari performans verilerine sadece borsaya kote şirketlerde ulaşılabildiği için Borsa İstanbul’da işlem gören ve bağımsız denetimden geçtikleri için rakamlarının doğruluğu konusunda şüphe duyulmayan şirketler mercek altına alınmaktadır. BİST’te işlem gören şirketlerin verileri dikkate alınarak patent, marka, endüstriyel tasarım, ihracat ve dönemsel kâr başlıkları altında beş farklı değişkene göre hesaplamalar yapılmaktadır. Ayrıca şirketlerin yayınladığı faaliyet raporları, KAP ve Türk Patent Kurumu’nun yayınladığı veriler derlenerek, İtibar Akademisi Akademik Kurulu tarafından iş kollarına göre şirketlerin ‘Hizmet’ ve ‘İmalat’ sektörlerinde faaliyet gösteriyor olmaları da dikkate alınarak belirlenen farklı puan ağırlıklarıyla KENDEKS puanları oluşturulmaktadır. Türkiye İtibar Akademisi akademik kurulu tarafından belirlenen her bir değişkenin skor üretirken kullanılan ağırlığı imalat ve hizmet sektörüne göre ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Ağırlık hesabında analitik hiyerarşi prosesi kullanılarak imalat ve hizmet sektörlerinde her bir firma için 5 değişkene göre standart z skorları hesaplanmıştır. Her bir firmanın ilgili değişkenlerde aldıkları skorlar ile değişkelerin ağırlıklarının çarpımlarından elde edilen skorlar çarpılarak sıralama skoru elde edilmektedir.

Katma Değer Endeksi  araştırmasını satın alarak markalar kendilerini “Katma değeri yüksek marka” olarak lanse edebilirler.