Grubumuz bünyesinde faaliyet gösteren İtibar Atölyesi ise güçlü mentor kadrosu ile marka ve kurumların itibar yol haritalarını çizmekte ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. İtibar Atölyesi’nin “i-Klinik” ve “i-Plan” hizmetleri ülkemizdeki pek çok kurum tarafından tercih edilmiş ve edilmektedir. Kısaca “i-Klinik”; marka ve kurumların paydaşları nezdindeki mevcut algı ve itibarlarının saptanması, analiz edilmesi, itibarlarını koruma ekseninde karşı karşıya olduğu risk ve avantaj faktörlerinin saptanmasına yönelik özel çalışmadır. “i-Plan” ise “i-Klinik” sonucunda ortaya çıkan faktörler dikkate alınarak kurum ya da markaların kısa, orta ve uzun vade itibar yol haritalarının hazırlanması, sonuçları ölçümlenebilir iletişim projelerinin üretilmesi ve takvimlendirilmesidir.