Gençlik Endeksi 250 (G250)

Z kuşağı olarak tanımladığımız 18-24 yaş grubunun tutum ve davranışları ile yetişkin kuşaktan farklılaştığı günümüzde Z kuşağının itibar konusundaki değerlendirmelerinin belirlenmesi amacı ile G250 endeksi geliştirilmiştir.

Söz konusu endekste, 40’a yakın sektör için z kuşağının itibarlı buldukları marka sıralamaları ayrı ayrı oluşturulmuş ve bu sıralamalar bir havuzda birleştirilmiştir. Firmaların araştırma sonucunda aldıkları G250 skorlarına göre G250’deki konumları belirlemiştir. Saha çalışmasının 18 – 24 yaş arası genç kuşak ile gerçekleştirildiği araştırma ile markaların ya da kurumların yönetimsel performanslarının kamuoyunda tesis ettiği fayda algısı, ürün performanslarının oluşturduğu fayda algısı ve kurum ya da markaların topluma kattığı değer veya ürettiği projeler neticesinde zihinlere kazıdığı fayda algısı olarak G 250 Endeksi’ni özetleyebiliriz.

G250 metodolojisi

Bilindiği üzere Z kuşağının davranış bakımıyla yetişkin kuşaktan farklılaştığı günümüzde tartışılmaktadır. Bu bağlamda tutum ve davranışları ile yetişkin kuşaktan farklılaşan Z kuşağının itibar konusundaki değerlendirmelerinin belirlenmesi amacı ile G250 endeksi geliştirilmiştir. Taranan sektörlerde Z kuşağının itibarlı buldukları marka sıralamaları ayrı ayrı oluşturulmuş ve bu sıralamalar bir havuzda birleştirilmiştir. Firmaların sektörlerinde aldıkları G250 skorları ile araştırmadaki konumları belirlemiştir. G250’de sıralanan firmalar Z kuşağının sektörlerinde itibar atfederek 1000’nin üzerinde marka arasında ön plana çıkardıkları firmalardır. Aynı zamanda bu işlem Z kuşağını içinde AB / C1C2 /DE statüleri içinde gerçekleştirilerek Z kuşağının itibar konusunda sosyoekonomik statüye göre değerlendirme farklılaşmaları da ortaya konulmuştur.

Gençlik Endeksi (G250) Araştırması CATI (Computer Assisted Telephone Interview) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye NUTS sınıflaması kullanılarak 3 ayrı şekilde gruplandırılmaktadır. Bu gruplamalar NUTS 1: 12 bölge, NUTS 2: 26 bölge ve NUTS 3 81 İl şeklindedir. Araştırmanın yürütülmesi için NUTS 2 gruplaması tercih edilerek telefonla görüşmeler 26 bölgeden rasgele olarak seçilen 4863 kişinin aranması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın hata payı %95 güven düzeyinde ±%3.84’tür. Araştırma metodolojisi TİE Araştırması örnekleminin %35’ini Z kuşağı olarak tanımladığımız 18-24 yaş grubu oluşturmaktadır.

G250 Gençlik Endeksi raporu ve başarı tescil belgesi satın alınarak markalar iletişim çalışmalarında kendilerini “gençlerin güvendiği ve tercih ettiği marka” olarak lanse edebilirler.