Document

Kurumsal Hizmetler


İ-KLİNİK

Marka ve kurumların paydaşları nezdindeki mevcut algı ve itibarlarının saptanması, analiz edilmesi, itibarlarını koruma ekseninde karşı karşıya olduğu risk ve avantaj faktörlerinin saptanmasına yönelik özel çalışmadır.

İ-PLAN

“i-Klinik” sonucunda ortaya çıkan faktörler dikkate alınarak markaların kısa, orta ve uzun vade itibar yol haritalarının hazırlanması, sonuçları ölçümlenebilir iletişim projelerinin üretilmesi ve takvime alınmasıdır.