İ-Plan nedir?


i-plan, İtibar Group bünyesinde faaliyet gösteren İtibar Atölyesi tarafından geliştirilen, kurumsallaşmış ya da kurumsallaşma yolunda ilerleyen şirket ve kurumlar ile kurumsal iletişim eko-sistemini daha önce kendi kurumsal yapısı içinde tesis etmiş veya inşaa etmek isteyen, marka, algı ve itibar yönetimi vizyonuna sahip firma ve kuruluşlara sunduğu, marka ve itibar yönetiminin mimarisi, mühendislik, ve proje geliştirme faaliyetlerini kapsayan çok özel bir hizmettir.

şirket ve markalar için hazırlanan; iç iletişim, kriz iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi, lider iletişimi, bayi ve tedarikçi iletişimi, sosyal medya ve medya ilişkileri, müşteri iletişimi, CRM çalışmalarına yönelik sonuçları ölçümlenebilir yeni proje ve stratejilerinin geliştirilmesi hizmetlerini kapsayan 12 aylık itibar yol haritalarının hazırlanmasına “i-plan” denir.

İ-Plan’dan kimler yararlanabilir?

  • Markasını, itibarını ve kurumsal iletişimini kendi kurum içindeki yapı ya da departmanları aracılığıyla yürüten,
  • Ya da hali hazırda bir halkla ilişkiler (PR) ajansından hizmet alan ve aldığı hizmetlerden memnun ancak proje üretimi ve sonuçları ölçümlenebilir iletişim stratejileri geliştirilmesi noktasında desteğe gereksinim duyan,
  • Ve marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve kendi sektöründe bir aktör olarak konumlanmaya başlamış,

tüm şirket ve markalar bu hizmetten yararlanabilir..

İ-Plan süreçleri

  • Detaylı brief: Hizmeti talep eden marka ve/veya kuruluştan çalışmaları, iş ve iletişim hedefleri konusunda detaylı bilgi alma süreci.
  • Atölye: Verilen brief dahiilinde hizmeti talep eden marka ya da kuruluş için tanıtım, halkla ilişkiler, iç iletişim, çalışan, bayii, tedarikçi ve iş ortakları ile iletişim, kurumsal sosyal sorumluk, sosyal medya, tanıtım, reklam, medya satın alma vb tüm iletişim çalışmalarını kapsayan, marka veya kuruma özel projeler geliştirilmesi, motto, slogan ve mesajların dizaynı, üretilen proje önerilerinin aksiyon takvimlerinin ve konsolide bütçelerinin hazırlanması sürecidir.
  • Plan: Hizmeti satın alan şirket ve markalara kendileri için hazırlanan sonuçları ölçümlenebilir yeni proje ve stratejileri kapsayan 12 aylık yol haritası ile birlikte itibar yol haritalarının sunulması sürecidir.

İ-Plan ne fayda sağlar?

“i-plan” sayesinde kurum ve markalar iletişim, algı ve itibarlarını yönetirken, boşa kürek çekmez, üçüncü parti kurumlara uzun dönem hizmet ücreti ödemez, zaman ve paradan tasarruf eder, fayda ekseninde ölçümlenebilir iletişim, marka ve itibar yönetimi çalışmalarını hayata geçirme fırsatı bulurlar.