İ-Klinik nedir?

i-klinik, İtibar Group bünyesinde faaliyet gösteren İtibar Atölyesi tarafından geliştirilen, kurumsallaşmış ya da kurumsallaşma yolunda ilerleyen şirket ve kurumların marka, halkla ilişkiler, iç iletişim, kriz iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi, lider iletişimi, bayi ve tedarikçi iletişimi, sosyal medya ve medya ilişkileri, müşteri iletişimi, CRM, reklam, ilan ve medya satın alma çalışmalarının söz konusu şirketlerin ya da markaların iş hedeflerine ulaşmada katkı sağlayıp sağlamadığının uluslararası standartlar ekseninde denetlenmesi ve raporlanması hizmetlerini kapsayan kapsamlı ve periyodık odit çalışmasıdır.

  • İtibar Atölyesi, Türkiye İtibar Akademisi’nin de desteği ile “i-klinik” hizmetini satın alan şirket ya da marka adına planlanan tüm süreç ve aksiyonları, 3 ayda bir denetler ve raporlar
  • 12’nci ayın sonunda da yine Türkiye İtibar Akademisi’nin de desteği ile tespitler dahilinde genel performans raporları önerileri de içerecek şekilde hazırlanır ve “i-klinik” hizmetini satın alan kurum ya da markaya sunulur.

  İ-Klinik’ten kimler yararlanabilir?

   • Markasını, itibarını, kurumsal iletişimini ve reklam çalışmalarını kendi kurum içindeki yapı ya da departmanları aracılığıyla yürüten,
   • Hali hazırda bir halkla ilişkiler (PR), sosyal medya ve reklam ajanlarından hizmet satın almış ya da almakta alan ve aldığı hizmetlerden memnun, ancak uygulanan proje, iletişim ve reklam çalışmaların sonuçlarının  ölçümlenmesi noktasında desteğe gereksinim duyan,

  tüm marka ve şirketler “i-klinik” hizmetinden yararlanabilir.

  İ-Klinik süreçleri

  Detaylı brief: Hizmeti talep eden marka ve/veya kuruluştan çalışmaları, iş ve iletişim hedefleri konusunda detaylı bilgi alma süreci.

  Saha: Hizmeti satın alan marka ya da kuruluşun gerçekleştirdiği tüm iletişim, tanıtım, halkla ilişkiler, iç iletişim, çalışan, bayii, tedarikçi ve iş ortakları ile iletişim, kurumsal sosyal sorumluk, sosyal medya, medya satın alma vb iletişim çalışmalarının teker teker incelenmesi, bütçe, süre, perfomans ve hedef kitle etkisi ekseninde veri toplanması süreci.

  Raporlama: Denetim hizmetini satın alan kurum veya marka için saha çalışmasında elde edilen veriler ölçeğinde değerlendirme, denetim, tespit ve öneriler içeren kapsamlı bir şekilde ara raporların ve 12 ayın sonunda da tüm yılın değerlendirildiği odit raporunun hazırlanması sürecidir.

  İ-Klinik’in sağladığı fayda nedir?

  “i-klinik” sayesinde kurum ve markalar iletişim, algı ve itibarlarını yönetirken, patinaj yapmaz, boşa kürek çekmez, zaman ve para kaybetmezler. Bu sayede sonuçları fayda ekseninde ölçümlenebilir iletişim, reklam, marka ve itibar yönetimi çalışmalarını hayata geçirme fırsatı bulurlar.