Türkiye İtibar Akademisi (TİA) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) birlikte gerçekleştirdikleri “Ekonomiye Fayda Endeksi” (EFE), Türkiye ekonomisine ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markalar ile sektörler özelinde Türkiye’nin en faydalı şirketlerini belirlemeyi hedefliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nin akademik denetiminde ve raportörlüğünde saha çalışmaları gerçekleştirilen, Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölge, 72 ilde yapılan araştırma sonucu hayata geçen Ekonomiye Fayda Endeksi, kurum ve markaların kamuoyu nezdinde yönetim, ürün ve sosyal fayda eksenindeki sergiledikleri performanslarının bıraktığı izleri ölçümlüyor.

Onlarca sorunun yöneltildiği araştırma için her yıl yaklaşık 10.000 kişiyle görüşülüyor. Araştırmada Türkiye ekonomisine en çok fayda sağlayan kurum ve marka ile Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinde faaliyet gösteren markaların algı derinlikleri ölçümleniyor.