Türkiye İtibar Akademisi, “Gayri Maddi Varlık Yönetimi” ilkeleri ekseninde kurum ve kuruluşların talepleri çerçevesinde, ulusal ve uluslararası çözüm ortakları aracılığı ile uluslararası geçerliliğe sahip;

– Yıl Sonu Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

– Marka Değerlemesi

– Patent Değerlemesi

– Endüstriyel Tasarım Değerlemesi

– İletişim ve Reklam Faaliyetlerinin Performans Denetim ve Raporlanması

– Dijital Marka Yönetimi ve Pazarlama Faaliyetlerinin Performans Denetimi ve Raporlanması

hizmetleri de sunaktadır.