Diksiyon ve Etkili Konuşma

                 Kişisel Gelişim Alanlarının temelini oluşturan Diksiyon Eğitimi; Türkçeyi doğru telaffuz etme, etkin iletişim kurma, özgüven kazanma, hitabeti güçlendirme gibi, herkes için gerekli gelişimleri kazandırırken, çalışanların halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri, ,ikna, satış gibi yetilerine büyük ölçüde katkı sunmaktadır.

                Daha net anlaşılan, net ifadelere sahip, etkili bir dil kullanan, beden dili ile konuşmaları örtüşen, güler yüzlü yöneticiler, çalışanlar ve doğru konuşarak etki bırakmak isteyen herkes, hem iş yaşamında hem de özel yaşamında daha saygın bir yer edinmeleri için Diksiyon Eğitimi’ne ihtiyaç duyarlar.

                Bu eğitim konuşma becerisini geliştirdiği gibi edinilen teknik bilgi ile genel kültürümüzün zenginleşmesi için önemli bir araçtır. Ayrıca eğitim interaktif bir eğitim olup, eğlenceli içeriğiyle drama çalışmalarına da yer verilmektedir.

EĞİTİM BAŞLIKLARI:

 • Dilin Önemi
 • İstanbul Türkçesi
 • Türkçeyi Doğru Telaffuz Etme
 • Boğumlama
 • Ses Bilgisi
 • Doğru Nefes Teknikleri
 • Yanlış Telaffuz Ettiğimiz Kelimeler
 • Sıkça karıştırılan Kelimeler
 • Ses Olayları
 • Dil Bilgisi Kuralları
 • Vurgu
 • Tonlama
 • Beden Dili
 • Hitabet
 • Tavır

NEDEN BU EĞİTİME KATILMALISINIZ?

Birçoğumuz hayatımızın bir döneminde konuşma problemi yaşamışızdır veya hala yaşıyoruz. Bulunduğumuz ortamdan veya kişisel sorunlarımızdan kaynaklanan bu durum, hem iş hem de özel hayatımızda önemli sıkıntılar yaşamamıza neden olmuştur. Öz güven eksikliği, toplum karşısında konuşurken heyecanlanma ve utanma, düşündüklerimizi ifade edememe, hızlı  veya yavaş konuşma, bedenimizi konuştuklarımızla destekleyememe, dil sürçmeleri ve doğru kelimeyi bulamama, vurgusuz ve monoton konuşma, nefes problemi, ses kısılması, sesimizi duyuramama,  kekemelik gibi problemlerimizi gidermek için temel bir diksiyon eğitimine ihtiyaç duyarız. Diksiyon ve Etkili Konuşma; teknik ve uygulamalı bir eğitim olup sonucunu hemen alabileceğiniz, gelişiminizi fark edebileceğiniz gerçek bir eğitimdir ve aşağıda bulunan eğitimlerimizin de temelini oluşturur.

Nasıl Satın Alabilirim?

Satın Al butonuna tıklayarak, açılan formu doldurduktan sonra eğitim danışmanlarımız belirttiğiniz GSM telefonunuzdan sizinle temasa geçecek. Kredi kartı ya da EFT yöntemi ile ödeme işleminizi tamamlandıktan sonra size gönderilen Zoom linki aracılığı ile belirtilen tarihte eğitime / eğitimlere katılabileceksiniz. Eğitim tamamlandıktan sonra uluslararası geçerliliği olan, güvenilir ve tanınırlığı yüksek, e-devletinizde de görebileceğiniz katılım sertifikanız size e-posta aracılığı ile iletilecektir.

EĞİTMEN: Zeynep Bayraktutan – Radyo Program Yapımcısı ve Sunucusu

EĞİTİM TARİHİ: Kontenjan yeterliliği sağlandığında tarih duyurulacaktır

PROGRAM KATILIM ÜCRETİ: 890 TL + KDV

Aile Şirketleri ve Aile Anayasası

Ülkemizde 150 ila 200 yıllık geçmişe, entelektüel sermaye ve özel marka değerlerine sahip şirketler de dahil, bir aile şirketindeki en büyük tehlike ve zayıf nokta, özellikle aile ve şirket kavramlarının, birbirine karıştırılmasıdır. Aile şirketlerinin gelecek kuşaklara devredilmesi ve de kurumsal bir yapıya kavuşması için Aile Anayasası’na gereksinim yadsınamaz. Varlığını koruyamayan şirketlerde iş ve aile ilişkilerinde denge problemlerinin yaşandığı, kişisel ihtiyaçların giderilmesinde, aile ve iş öncelikleri’nin karıştırıldığı görülmektedir. Aile Anayasası oluşturulmasının; Aile şirketlerinin hissedarları + Aile üyeleri + Şirket üst yöneticileri arasındaki ilişkilerin, en sağlıklı şekilde yönetilmesinde, çok önemli bir rolü vardır!..

Eğitimin Başlıkları:

A) Ülkemizde ve Dünyada Aile Şirketleri?
B) Şirketin Kurumsallaşması + Ailenin Kurumsallaşması?
C) Ailelerin Özelleri + Kuşak Farklılıkları + Çalışanların Memnuniyeti?
D) Aile Ağacı + Anket Çalışmaları ve Aile Anayasasının Bölüm Başlıkları?
     1) Genel Hükünler…
     2) Aileye İlişkin Özel Hükümler…
     3) Aile ve Şirket İlişkilerine Dair Hükümler…
     4) Kurumsal Yönetim ve İdari Yapılanmaya Dair Hükümler…
     5) Hisse Oranlarına Göre Mülkiyet Hakkına İlişkin Hükümler…
     6) Aileye Özel Konular ve Uyuşmazlıklara Çözüm Hükümleri…
     7) Aile Anayasasının Yürürlüğe Girmesi ve Güncellenme Hükümleri…
E) Prensesler ve Prensler İçin Veliaht Koçluğu?
F) Ailelerde Saygı + Eleştri + Dedikodu Krizleri?
G) Kurumsallaşmada Kurumsal Sosyal Sorumluluk / Küresel İlkeler Sözleşmesi?

Neden bu eğitime katılmalısınız?

Bireysel stratejik eğitim programı katılımcılarımız; Aile Şirketlerinde itibarın korunması ve problemlere çözüm üretilmesi + Aile yapılarına göre “Aile Anayasası” için atılması gereken stratejik adımlar ile Aile ilişkilerinin kopma noktasında ve kriz anlarında, Aile Şirketleriyle ilgili verilen emeklerin ve de yaşanan sıkıntıların, içi boş  nedenlerle heba olmaması konusunda, derinlemesine bilgi sahibi olmaktadır!

Eğitim Süreci:

Eğitim programı, uzaktan eğitim (Zoom Ortamında Çevrimiçi Eğitim) formatında hazırlanmıştır. Tüm müfredat, etkileşimli eğitimden (e-eğitim) oluşmaktadır. Eğitimlere katılım ilan edilen gün ve saatler ile sınırlıdır. Katılımcılar internete bağlı olduğu tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) eğitimi takip edebilir. Bu sertifika programı, 4 saatlik çevrimiçi eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.

Kimler Katılabilir?

*) 1. Nesil Aile Şirketi Sahipleri ve Ortakları…
*) 2. Ve 3. Nesil Aile Şirketi Üyeleri + Veliaht Prens veya Prensesler…
*) Aile Üyesi Yönetici Adayları + Aile Üyeleri Dışındaki Orta ve Üst Düzey Yöneticiler…
*) Yönetim Danışmanlığı ve Aile Şirketleri + Kurumsallaşma Konularında Kariyer Hedefleyenler…

Nasıl Satın Alabilirim?

Satın Al butonuna tıklayarak, açılan formu doldurduktan sonra eğitim danışmanlarımız belirttiğiniz GSM telefonunuzdan sizinle temasa geçecek. Kredi kartı ya da EFT yöntemi ile ödeme işleminizi tamamlandıktan sonra size gönderilen Zoom linki aracılığı ile belirtilen tarihte eğitime / eğitimlere katılabileceksiniz. Eğitim tamamlandıktan sonra uluslararası geçerliliği olan, güvenilir ve tanınırlığı yüksek, e-devletinizde de görebileceğiniz katılım sertifikanız size e-posta aracılığı ile iletilecektir.

EĞİTMEN: Ali Rıza Değer – Türkiye İtibar Akademisi

EĞİTİM TARİHİ: Kontenjan yeterliliği sağlandığında tarih duyurulacaktır

PROGRAM KATILIM ÜCRETİ: 890 TL + KDV

Türkiye – AB İlişkilerindeki Yeni Dönemin Fırsat ve Riskleri

2020 yılında yaşanan küresel pandemi, sonrasındaki dünya ekonomilerindeki enflasyon baskısı ve Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri müdahale sonrası Türkiye’nin batı ve Avrupa nezdindeki yeri yeniden kuvvetlenmeye başladı. Bu eğitim çalışması yeni küresel dünya düzeninde şirket yönetici ve yönetici adaylarına küresel ve ulusal ekonomin yaşadığı bu süreci her yönü ile sunmaktadır.

Eğitimin Başlıkları:

 • Türkiye ve AB İlişkilerinin tarihsel süreci
 • AB genişlemesini tamamladı mı?
 • Brexit sonrası AB
 • Tam üyelik mi yoksa imtiyazlı ortaklık mı
 • AB’de karar alma süreçleri nasıl işliyor
 • Sektörler ve kurumlar, AB sınırları içinde nasıl lobi faaliyetleri yürütebilir
 • Green Deal / Yeşil Mutabakat AB’de hangi paradigmaları değiştirecek
 • Ukrayna ve Rusya Savaşı sonrası AB’nin geleceği nasıl şekillenecek
 • AB’nin yeni dönemimin getirdiği risk ve avatajlar nelerdir

Neden Bu Eğitime Katılmalısınız?

Yeni konjonktür dünyayı doğru okumayı, dünya ve ulusal pazarda doğru stratejileri ve taktikleri izlemeyi gerektirmekte. Doğru kararları almada proaktif olmak her sektörde kurumlar için rekabette en önemli aksiyondur. Türkiye İtibar Akademisi mentorlarından Dr. Can Baydarol tarafından verilecek bu eğitim katılımcılarına farklı bakış açılarından kontontürü doğru okumalarına ve analiz etmelerine yardımcı olacaktır.

Eğitim Süreci:

Eğitim programı, uzaktan eğitim (Zoom ortamında çevrimiçi eğitim) formatında hazırlanmıştır. Tüm müfredat, etkileşimli eğitimden (e-eğitim) oluşmaktadır. Eğitimlere katılım ilan edilen gün ve saatler ile sınırlıdır. Katılımcılar internete bağlı olduğu tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) eğitimi takip edebilir. Bu sertifika programı, toplamda 6 saatlik çevrimiçi eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.

Kimler Katılabilir?

 • Orta ve üst düzey yöneticiler
 • Beyaz yakalı çalışanlar
 • Jeo-Strateji konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler
 • Uluslararası ilişkiler, ihracat, yurt dışı pazarlama alanında kariyer hedefleyenler
 • Yaşanan dünya konjonktürünün farkında ancak nasıl ölçümlenip, yönetileceği konusunda teorik ve pratiğin bir arada verildiği kaynakları bulmakta zorlanan profesyoneller.

Nasıl Satın Alabilirim?

Satın Al butonuna tıklayarak, açılan formu doldurduktan sonra eğitim danışmanlarımız belirttiğiniz GSM telefonunuzdan sizinle temasa geçecek. Kredi kartı ya da EFT yöntemi ile ödeme işleminizi tamamlandıktan sonra. Kontenjan yeterliliği sağlanması durumunda. Danışmanlarımızın ileteceği tarihte eğitime katılabileceksiniz. Eğitim tamamlandıktan sonra katılım sertifikanız size e-posta aracılığı ile iletilecektir.

EĞİTMEN: Dr. Can Baydarol – Türkiye İtibar Akademisi Mentoru

EĞİTİM TARİHİ: Kontenjan yeterliliği sağlandığında tarih duyurulacaktır

PROGRAM KATILIM ÜCRETİ: 890 TL + KDV

Yeni Dünya Düzenine Hazırlık

2020 yılında yaşanan küresel pandemi sonrasında dünyada yeni bir dönem başladı. Artık ekonomileri ve gündemleri piyasa yapıcılar değil, uluslararası siyasi ve diplomatik süreçler belirlemeye başladı. Değişen ekonomik düzende müşteri ve tüketici davranışları değişti, pazarlarda daralmalar yaşandı, tüm dünyada enflasyonist baskının da etkisi ile ülke ekonomilerinde daralmalar baş gösterdi. Bu eğitim çalışması şirket yönetici ve yönetici adaylarına küresel ve ulusal ekonomin yaşadığı bu süreci her yönü ile sunmaktadır.

Eğitimin Başlıkları:

 • Yerleşen Yeni Dünya Düzeninde Paradigmayı Doğru Okuma
 • Dünya nereye gidiyor
 • Global ve yerel konjonktürde oluşan riskler ve avantajlar
 • Lojistik sorunları nasıl çözülecek
 • Ambargolar dünya ve ülke ekonomilerini nasıl etkiliyor
 • Mevcut riskler nasıl yönetilmeli
 • Sektörler ve kurumlar sonuçları öngörülebilir hangi aksiyonları alabilir

Neden Bu Eğitime Katılmalısınız?

Ekonomideki yeni normal konjonktürü doğru okumayı dünya ve ulusal pazarda doğru stratejileri ve taktikleri izlemeyi gerektirmekte. Doğru kararları almada proaktif olmak her sektörde kurumlar için rekabette en önemli aksiyondur. Türkiye İtibar Akademisi mentorlarından Dr. Can Baydarol tarafından verilecek bu eğitim katılımcılarına farklı bakış açılarından kontontürü doğru okumalarına ve analiz etmelerine yardımcı olacaktır.

Eğitim Süreci:

Eğitim programı, uzaktan eğitim (Zoom ortamında çevrimiçi eğitim) formatında hazırlanmıştır. Tüm müfredat, etkileşimli eğitimden (e-eğitim) oluşmaktadır. Eğitimlere katılım ilan edilen gün ve saatler ile sınırlıdır. Katılımcılar internete bağlı olduğu tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) eğitimi takip edebilir. Bu sertifika programı, toplamda 6 saatlik çevrimiçi eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.

Kimler Katılabilir?

 • Orta ve üst düzey yöneticiler
 • Beyaz yakalı çalışanlar
 • Jeo-Strateji konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler
 • Uluslararası ilişkiler, ihracat, yurt dışı pazarlama alanında kariyer hedefleyenler
 • Yaşanan dünya konjonktürünün farkında ancak nasıl ölçümlenip, yönetileceği konusunda teorik ve pratiğin bir arada verildiği kaynakları bulmakta zorlanan profesyoneller

Nasıl Satın Alabilirim?

Satın Al butonuna tıklayarak, açılan formu doldurduktan sonra eğitim danışmanlarımız belirttiğiniz GSM telefonunuzdan sizinle temasa geçecek. Kredi kartı ya da EFT yöntemi ile ödeme işleminizi tamamlandıktan sonra. Kontenjan yeterliliği sağlanması durumunda. Danışmanlarımızın ileteceği tarihte eğitime katılabileceksiniz. Eğitim tamamlandıktan sonra katılım sertifikanız size e-posta aracılığı ile iletilecektir.

EĞİTMEN: Dr. Can Baydarol – Türkiye İtibar Akademisi Mentoru

EĞİTİM TARİHİ: Kontenjan yeterliliği sağlandığında tarih duyurulacaktır

PROGRAM KATILIM ÜCRETİ: 890 TL + KDV

Kriz Yönetimi Uzmanlığı

Krizler; bir işletmenin ya da markanın sektöründeki veya pazardaki mevcut durumunu ve geleceğini olumsuz etkileyen, hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkan ve genelde önlemi alınmakta geç kalınan olumsuz durumlardır. Öte yandan krizler gerek markalar, kişiler ve kurumlar için tehlike ve tehditler oluştururken yeni fırsatları da içinde barındırırlar. Bu eğitim çalışması şirket yönetici ve yönetici adaylarına kriz yönetimini ve krizlerle karşılaşıldığında alınması gereken aksiyonları her yönü ile sunmaktadır.

Eğitimin Başlıkları:

– Marka ve kurumlar için ‘kriz’ nedir?

– Kriz türleri nelerdir?

– Krizlerin getirdiği tehditler ve fırsatlar nelerdir?

– Şirket ve markalar için krizlerin olumlu etkileri nelerdir?

– Krizin gelişim aşamaları

– Krizlere karşı nasıl hazırlıklar yapılabilir?

– Kriz anında risk yönetimi

– Kriz anında neler yapılmalı?

– Proaktif kriz yönetimi

Neden bu eğitime katılmalısınız?

Programın katılımcıları, karşılaşılan krizlerde itibarın korunması ve kriz süreçlerinin yönetimi, kurum kimliği yapılarına göre atılması gereken stratejik adımlar, risk ve kriz anlarında itibar yönetimi, algı yönetimi, medya ilişkilerin püf noktaları, itibar ölçümlemeleri ve ölçümleme ile elde edilen verilerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmaktadır.

Eğitim Süreci:

Eğitim programı, uzaktan eğitim (Zoom ortamında çevrimiçi eğitim) formatında hazırlanmıştır. Tüm müfredat, etkileşimli eğitimden (e-eğitim) oluşmaktadır. Eğitimlere katılım ilan edilen gün ve saatler ile sınırlıdır. Katılımcılar internete bağlı olduğu tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) eğitimi takip edebilir. Bu sertifika programı, toplamda 4 saatlik çevrimiçi eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.

Kimler Katılabilir?

 • Orta ve üst düzey yöneticiler,
 • Beyaz yakalı çalışanlar,
 • Kirz yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler,
 • Halkla ilişkiler, yönetim bilimleri ve pazarlama alanında kariyer hedefleyenler,
 • Kriz yönetimi konusunun öneminin farkında olan ancak nasıl ölçümlenip, yönetileceği konusunda teorik ve pratiğin bir arada verildiği kaynakları bulmakta zorlanan profesyoneller.

Nasıl Satın Alabilirim?

Satın Al butonuna tıklayarak, açılan formu doldurduktan sonra eğitim danışmanlarımız belirttiğiniz GSM telefonunuzdan sizinle temasa geçecek. Kredi kartı ya da EFT yöntemi ile ödeme işleminizi tamamlandıktan sonra. Kontenjan yeterliliği sağlanması durumunda. Danışmanlarımızın ileteceği tarihte eğitime katılabileceksiniz. Eğitim tamamlandıktan sonra katılım sertifikanız size e-posta aracılığı ile iletilecektir.

EĞİTMEN: Ertan Acar – Türkiye İtibar Akademisi Başkanı

EĞİTİM TARİHİ: Kontenjan yeterliliği sağlandığında tarih duyurulacaktır

PROGRAM KATILIM ÜCRETİ: 890 TL + KDV

İtibar Yönetimi Uzmanlığı

İtibar Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı, sektöründe lider olmayı amaçlayan veya var olan değerlerine artı değerler katarak marka algısını ve kârlılığını artırmak isteyen kurumlara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu eğitim paydaşlara bütüncül bakış açısı ile nasıl güç birliği yaratılabileceğini ve yöneticilere bu gücün nasıl artırılabileceğinin yollarını, hangi stratejileri kullanabileceklerini sunmaktadır.

Eğitim Başlıkları:

 • İtibar kavramı
 • Yerel kültür ve değerlerin itibarla ilişkisi
 • İletişim ve itibar
 • Karşılaşılan krizler nasıl yönetilmeli
 • İtibarın ölçümlenmesi
 • İtibarın kurum ve markaların faaliyet performansları üzerine etkileri
 • İtibarın marka değeri üzerine etkileri
 • Dijital dünyada itibarın korunması ve yönetimi
 • Kurumsal sosyal sorumluluk ve itibar
 • İtibar yönetimi süreçleri ve kullanılan enstrümanlar
 • i-Plan’in (Kurum ve/veya markalar için ‘İtibar Yönetimi’ stratejik yol haritasının) hazırlanması

Neden Bu Eğitime Katılmalısınız?

Programın katılımcıları, itibar kavramı ve stratejik önemi, itibarın oluşturulması ve süreçlerinin yönetimi, kurum kimliği yapılarına göre itibar oluşumunda atılması gereken stratejik adımlar, risk ve kriz anlarında itibar yönetimi, algı yönetimi, medya ilişkilerin püf noktaları, itibar ölçümlemeleri ve ölçümleme ile elde edilen verilerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmaktadır.

Eğitim Süreci:

Eğitim programı, uzaktan eğitim (Zoom ortamında çevrimiçi eğitim) formatında hazırlanmıştır. Tüm müfredat, etkileşimli eğitimden (e-eğitim) oluşmaktadır. Eğitimlere katılım ilan edilen gün ve saatler ile sınırlıdır. Katılımcılar internete bağlı olduğu tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) eğitimi takip edebilir. Bu sertifika programı, toplamda 4 saatlik çevrimiçi eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.

Kimler Katılabilir?

 • Orta ve üst düzey yöneticiler
 • Beyaz yakalı çalışanlar
 • İtibar yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler
 • Halkla ilişkiler ve pazarlama alanında kariyer hedefleyenler
 • İtibar konusunun öneminin farkında olan ancak nasıl ölçümlenip, yönetileceği konusunda teorik ve pratiğin bir arada verildiği kaynakları bulmakta zorlanan profesyoneller

Nasıl Satın Alabilirim?

Satın Al butonuna tıklayarak, açılan formu doldurduktan sonra eğitim danışmanlarımız belirttiğiniz GSM telefonunuzdan sizinle temasa geçecek. Kredi kartı ya da EFT yöntemi ile ödeme işleminizi tamamlandıktan sonra. Kontenjan yeterliliği sağlanması durumunda. Danışmanlarımızın ileteceği tarihte eğitime katılabileceksiniz. Eğitim tamamlandıktan sonra katılım sertifikanız size e-posta aracılığı ile iletilecektir.

EĞİTMEN: Ertan Acar – Türkiye İtibar Akademisi Başkanı

EĞİTİM TARİHİ: Kontenjan yeterliliği sağlandığında tarih duyurulacaktır

PROGRAM KATILIM ÜCRETİ: 890 TL + KDV