Can Çağdaş Eğitimleri

1. Kurumsal İtibar Yönetimi:

• İş hedefleri ve stratejik iletişim
• Gelecek planlarından gelecek değerine yolculuk
• İletişimden kaynaklanan sorunlarımız var
• İletişim ilkeleri
• Maliyet optimizasyonu
• Kurumsal algılamaya aracı olan faktörler (ticari ve toplumsal sorumluluklar) ve kurumsal algılama boyutları
• Kurum kültürü ve itibarı
• Operasyonel ve stratejik PR

2. Markanın Yarattığı Rekabet Gücü:

• Sanayinin gelişim süreci
• Bilgi toplumu
• Pazarlamanın evreleri
• Çağdaş pazarlama
• Pazarlamanın bileşenleri
• Ürün ve tutundurma
• Tüketici davranışları
• İletişim süreci (AIDA)
• Marka nedir?
• Markaya nasıl karar verilir?
• Marka neden önemlidir?
•Marka ruhu
• Marka vaadi
• Konumlandırma
• Marka imajı ya da algısı
• Güçlü bir marka nasıl yaratılır? (Vizyon ve çalışanlar)
• Markanın yapılandırılması

3. Pazarlama Araştırmaları:

• Makro çevre ve pazarlama çevresi
• Pazarlar/ürünler
• Durum analizi (SWOT)
• Pazarlama bilgi sistemi
• Pazarlama araştırması süreci
• Örnekleme
• İkincil ve birincil veriler
• Anket-gözlem-deney
• Araştırma konu ve türleri
• Ürün/marka hayat seyri
• Kantitatif araştırmalar
• Örnek çalışma
• Denetleme ve pazar geliştirme aracı olarak pazarlama araştırmaları
• Örnek çalışma
• Yaşam tarzları ve segmentasyon
• Örnek çalışma
• Reklam araştırmaları
• Çoklu regresyon çalışması
• Uygulamada dikkat edilmesi gerekli konular ve denetim

4. Genel Pazarlama

• Pazarlama anlayışının evrimi (üretim-ürün-satış odaklı pazarlama)
• Pazarlamanın gelişimi ve çağdaş pazarlama
• Pazarlama anlayışı ve ana kavramları
• Pazarlama evreni, makro ve mikro çevre faktörleri
• Pazarlama bileşenleri (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma)
• Stratejik pazarlama planlaması
• Durum analizi (SWOT)
• Pazarlama araştırması ve bilgi sistemleri
• Pazarlama yönetim süreci
• Tüketici pazarları ve tüketici davranışları
• Pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve satış tahminleri
• Ürün,
• Fiyat,
• Tutundurma ve tutundurma karması
• İletişim süreci
• Reklam
• Medya yönetimi
• Reklam bölümünün organizasyonu
• Organizasyon, uygulama ve denetim

5. Kriz İletişimi

• Kriz nedir?
• Kriz yönetiminin önemi
• Kriz liderinin belirlenmesi
• Atılması gereken adımlar
• İletişim kanallarının kontrol edilmesi
• Kriz anında yapılması ve yapılmaması gerekenler
• Kriz el kitapçığında olması gerekenler
• Kriz durumunun ilk öğrenildiğinde yapılması gerekenler
• Kriz süresince iletişim
• Kurum çalışanları ile iletişim
• Tüketici ile iletişim
• Medya ile iletişim
• Kriz sonrası iletişim
• Kriz odasında bulunması gerekenler
• Kriz sonrası araştırma

6. Genel ve Kurum İçi Bireysel İletişim Teknikleri:

• Önce dinle!
• İşi sahiplen!
• Sahiplenilmeyen işe örnek
• Öneriler
• İletişim ≡ Güleryüz
• Kurum içi iletişim
• Telefonun kuralı mı varmış?
• Örnek
• E-postanın da mı kuralı olurmuş?
• Örnek
• Kurumsal değerlerin ne önemi var?

7. Profesyonel Satıcının Yol Haritası
8. Stratejik İletişim
9. Dünya Nereye Gidiyor?