BURSA İTİBAR ENDEKSİ

Bursa, Türkiye ihracatının başkenti konumumda. Güçlü sanayisi ve kent ekonomisi ile ülkemize katma değer sağlayan öncü kentimizdir.

Ama hal böyle iken ulusal çapta pek çok markaya sahip kentin bu yerel değerleri, Bursa İtibar Endeksi projesi hayata geçene kadar yeterince kamuoyu bilinirliği kazanmamış, sahip oldukları rekabet ve algının değer gücü ölçümlenmemiştir.

“İtibar” ve “Algı Yönetimi” iletişim alanındaki günümüzdeki en stratejik konulardır. Bu nedenle sağlıklı veriye ulaşmak marka ve kurumlarımız için büyük önem taşımaktadır. İtibar ve algı yönetimi konusundaki alınacak aksiyonları planlamak ve yapılan iletişim yatırımlarının etkisini ölçümlemek adına birçok farklı itibar ve algı modelleri geliştirilmiştir.

İşte buradan hareketle, tıpkı Türkiye İtibar Endeksi’nde olduğu gibi TİE-REP metodoloji ve CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak, Bursa ili ölçeğinde Bursa İtibar Endeksi projesi gerçekleştirilmektedir.

Bursa’nın öncü medya kuruluşu Sönmez Medya Grubu’nun desteği ile hayata geçen Bursa İtibar Endeksi, yine Türkiye İtibar Endeksi’nde olduğu gibi Yıldız Teknik Üniversitesi’nin akademik denetimi ve raportörlüğünde, Uludağ Üniversitesi’nin de danışmanlığında yapılmaktadır.