BrandTrust Insıght


‘BrandTrust Insight’da Türkiye İtibar Akademisi tarafından her yıl açıklanan Türkiye İtibar Endeksi (TİE) raporunda en az 3 yıl üst üste radara giren marka ve kurumlar ‘Türkiye’nin Güvenilen Markası’ unvanını kazanmaktadır. 

Türkiye’nin Güvenilen Markası tescili için başvurulan markanın, sektöründe ya da kategorisinde en az 5 yıldır faaliyette olması, ‘Güvenilen Marka’ tescili için başvurulan markanın, Türkiye İtibar Akademisi tarafından her yıl açıklanan Türkiye İtibar Endeksi (TİE), yıllık raporlarında en az 3 yıl üst üste radara girmiş olması gerekir. Yani Türkiye örneklemi kabul edilen NUTS 2’de, 72 ilde deneklere yardımsız sorular yöneltilerek gerçekleştirilen TİE araştırmasında söz konusu kurum, kuruluş, ürün ya da hizmet markasının sektörü ya da kategorisine ilişkin deneklerce verilen yanıtlarda adının zikredilmesi gerekmektedir. 

Tüm araştırmalarımızda olduğu gibi Türkiye’nin Güvenilen Markası tescil belgesinde de başarı sertifikalarını satın alan markalar tüm iletişim çalışmalarında markalarını Türkiye’nin Güvenilen Markası olarak kullanmaya hak kazanmaktadır.