Girdi yapan İtibar Akademisi

Z Kuşağının Gözdesi Samimi Markalar

Beykoz Üniversitesi ve Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Gençlik Endeksi G-250 sonuçları açıklandı. Genç nüfusun zihninde ve gönlünde en çok yer edinen markaların belirlendiği araştırma Türkiye’de yaşayan 18-24 yaş arası Z kuşağının marka tercihlerini ortaya koyuyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin yüzde 15’inden fazlasını oluşturan genç nüfusun zihninde ve […]

Diksiyon ve Etkili Konuşma

                 Kişisel Gelişim Alanlarının temelini oluşturan Diksiyon Eğitimi; Türkçeyi doğru telaffuz etme, etkin iletişim kurma, özgüven kazanma, hitabeti güçlendirme gibi, herkes için gerekli gelişimleri kazandırırken, çalışanların halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri, ,ikna, satış gibi yetilerine büyük ölçüde katkı sunmaktadır.                 Daha net anlaşılan, net ifadelere sahip, etkili bir dil kullanan, beden dili ile konuşmaları örtüşen, güler […]

Aile Şirketleri ve Aile Anayasası

Ülkemizde 150 ila 200 yıllık geçmişe, entelektüel sermaye ve özel marka değerlerine sahip şirketler de dahil, bir aile şirketindeki en büyük tehlike ve zayıf nokta, özellikle aile ve şirket kavramlarının, birbirine karıştırılmasıdır. Aile şirketlerinin gelecek kuşaklara devredilmesi ve de kurumsal bir yapıya kavuşması için Aile Anayasası’na gereksinim yadsınamaz. Varlığını koruyamayan şirketlerde iş ve aile ilişkilerinde […]

Müşteri İlişkileri Yönetimi Uzmanlığı

Müşteri ilişkileri yönetimi, bir işletmenin bütün bölümlerini ilgilendiren, müşterilerle ortaklık kurarak ürün ve/veya hizmetin tasarımından satışı ve satış sonrasına  kadar olan tüm alanlarda karar alma sürecinde iletişimin ve geri bildirimin yoğun olarak kullanıldığı, işletme vizyonu ve amaçlarını, müşteri çıkarlarını aynı anda koruyarak ve optimize ederek işletme performansını,müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmaya yönelik bir yönetim felsefesidir. […]

Medya İlişkileri Uzmanlığı

Bir medya ilişkileri uzmanı/yöneticisi, bir şirket ile halk arasında bağlantı görevi görür. Tipik olarak, bireysel, televizyon, baskı ve internet dahil olmak üzere çeşitli medya biçimlerinden gelen küresel sorguları ele alır. Medya ilişkileri uzmanı ya da yöneticisi bir şirkette dahili olarak hizmet verebilir veya bir şirket tarafından kiralanan bir dış medya ilişkileri firmasının parçası olabilir. Bu […]

Türkiye – AB İlişkilerindeki Yeni Dönemin Fırsat ve Riskleri

2020 yılında yaşanan küresel pandemi, sonrasındaki dünya ekonomilerindeki enflasyon baskısı ve Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri müdahale sonrası Türkiye’nin batı ve Avrupa nezdindeki yeri yeniden kuvvetlenmeye başladı. Bu eğitim çalışması yeni küresel dünya düzeninde şirket yönetici ve yönetici adaylarına küresel ve ulusal ekonomin yaşadığı bu süreci her yönü ile sunmaktadır. Eğitimin Başlıkları: Türkiye ve AB İlişkilerinin […]

Yeni Dünya Düzenine Hazırlık

2020 yılında yaşanan küresel pandemi sonrasında dünyada yeni bir dönem başladı. Artık ekonomileri ve gündemleri piyasa yapıcılar değil, uluslararası siyasi ve diplomatik süreçler belirlemeye başladı. Değişen ekonomik düzende müşteri ve tüketici davranışları değişti, pazarlarda daralmalar yaşandı, tüm dünyada enflasyonist baskının da etkisi ile ülke ekonomilerinde daralmalar baş gösterdi. Bu eğitim çalışması şirket yönetici ve yönetici […]

Kriz Yönetimi Uzmanlığı

Krizler; bir işletmenin ya da markanın sektöründeki veya pazardaki mevcut durumunu ve geleceğini olumsuz etkileyen, hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkan ve genelde önlemi alınmakta geç kalınan olumsuz durumlardır. Öte yandan krizler gerek markalar, kişiler ve kurumlar için tehlike ve tehditler oluştururken yeni fırsatları da içinde barındırırlar. Bu eğitim çalışması şirket yönetici ve yönetici adaylarına […]

İtibar Yönetimi Uzmanlığı

İtibar Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı, sektöründe lider olmayı amaçlayan veya var olan değerlerine artı değerler katarak marka algısını ve kârlılığını artırmak isteyen kurumlara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu eğitim paydaşlara bütüncül bakış açısı ile nasıl güç birliği yaratılabileceğini ve yöneticilere bu gücün nasıl artırılabileceğinin yollarını, hangi stratejileri kullanabileceklerini sunmaktadır. Eğitim Başlıkları: İtibar kavramı Yerel kültür ve […]

Enflasyon marka algılarını da etkilemiş

Türkiye’nin ‘En İtibarlı Markaları’ belli oldu Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 15 Aralık 2021 – 25 Ocak 2022 tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi aranarak gerçekleştirilen araştırmada; ana ve alt sektörleri ile toplam 34 […]