Diksiyon ve Etkili Konuşma

                 Kişisel Gelişim Alanlarının temelini oluşturan Diksiyon Eğitimi; Türkçeyi doğru telaffuz etme, etkin iletişim kurma, özgüven kazanma, hitabeti güçlendirme gibi, herkes için gerekli gelişimleri kazandırırken, çalışanların halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri, ,ikna, satış gibi yetilerine büyük ölçüde katkı sunmaktadır.

                Daha net anlaşılan, net ifadelere sahip, etkili bir dil kullanan, beden dili ile konuşmaları örtüşen, güler yüzlü yöneticiler, çalışanlar ve doğru konuşarak etki bırakmak isteyen herkes, hem iş yaşamında hem de özel yaşamında daha saygın bir yer edinmeleri için Diksiyon Eğitimi’ne ihtiyaç duyarlar.

                Bu eğitim konuşma becerisini geliştirdiği gibi edinilen teknik bilgi ile genel kültürümüzün zenginleşmesi için önemli bir araçtır. Ayrıca eğitim interaktif bir eğitim olup, eğlenceli içeriğiyle drama çalışmalarına da yer verilmektedir.

EĞİTİM BAŞLIKLARI:

 • Dilin Önemi
 • İstanbul Türkçesi
 • Türkçeyi Doğru Telaffuz Etme
 • Boğumlama
 • Ses Bilgisi
 • Doğru Nefes Teknikleri
 • Yanlış Telaffuz Ettiğimiz Kelimeler
 • Sıkça karıştırılan Kelimeler
 • Ses Olayları
 • Dil Bilgisi Kuralları
 • Vurgu
 • Tonlama
 • Beden Dili
 • Hitabet
 • Tavır

NEDEN BU EĞİTİME KATILMALISINIZ?

Birçoğumuz hayatımızın bir döneminde konuşma problemi yaşamışızdır veya hala yaşıyoruz. Bulunduğumuz ortamdan veya kişisel sorunlarımızdan kaynaklanan bu durum, hem iş hem de özel hayatımızda önemli sıkıntılar yaşamamıza neden olmuştur. Öz güven eksikliği, toplum karşısında konuşurken heyecanlanma ve utanma, düşündüklerimizi ifade edememe, hızlı  veya yavaş konuşma, bedenimizi konuştuklarımızla destekleyememe, dil sürçmeleri ve doğru kelimeyi bulamama, vurgusuz ve monoton konuşma, nefes problemi, ses kısılması, sesimizi duyuramama,  kekemelik gibi problemlerimizi gidermek için temel bir diksiyon eğitimine ihtiyaç duyarız. Diksiyon ve Etkili Konuşma; teknik ve uygulamalı bir eğitim olup sonucunu hemen alabileceğiniz, gelişiminizi fark edebileceğiniz gerçek bir eğitimdir ve aşağıda bulunan eğitimlerimizin de temelini oluşturur.

Nasıl Satın Alabilirim?

Satın Al butonuna tıklayarak, açılan formu doldurduktan sonra eğitim danışmanlarımız belirttiğiniz GSM telefonunuzdan sizinle temasa geçecek. Kredi kartı ya da EFT yöntemi ile ödeme işleminizi tamamlandıktan sonra size gönderilen Zoom linki aracılığı ile belirtilen tarihte eğitime / eğitimlere katılabileceksiniz. Eğitim tamamlandıktan sonra uluslararası geçerliliği olan, güvenilir ve tanınırlığı yüksek, e-devletinizde de görebileceğiniz katılım sertifikanız size e-posta aracılığı ile iletilecektir.

EĞİTMEN: Zeynep Bayraktutan – Radyo Program Yapımcısı ve Sunucusu

EĞİTİM TARİHİ: Kontenjan yeterliliği sağlandığında tarih duyurulacaktır

PROGRAM KATILIM ÜCRETİ: 890 TL + KDV

Aile Şirketleri ve Aile Anayasası

Ülkemizde 150 ila 200 yıllık geçmişe, entelektüel sermaye ve özel marka değerlerine sahip şirketler de dahil, bir aile şirketindeki en büyük tehlike ve zayıf nokta, özellikle aile ve şirket kavramlarının, birbirine karıştırılmasıdır. Aile şirketlerinin gelecek kuşaklara devredilmesi ve de kurumsal bir yapıya kavuşması için Aile Anayasası’na gereksinim yadsınamaz. Varlığını koruyamayan şirketlerde iş ve aile ilişkilerinde denge problemlerinin yaşandığı, kişisel ihtiyaçların giderilmesinde, aile ve iş öncelikleri’nin karıştırıldığı görülmektedir. Aile Anayasası oluşturulmasının; Aile şirketlerinin hissedarları + Aile üyeleri + Şirket üst yöneticileri arasındaki ilişkilerin, en sağlıklı şekilde yönetilmesinde, çok önemli bir rolü vardır!..

Eğitimin Başlıkları:

A) Ülkemizde ve Dünyada Aile Şirketleri?
B) Şirketin Kurumsallaşması + Ailenin Kurumsallaşması?
C) Ailelerin Özelleri + Kuşak Farklılıkları + Çalışanların Memnuniyeti?
D) Aile Ağacı + Anket Çalışmaları ve Aile Anayasasının Bölüm Başlıkları?
     1) Genel Hükünler…
     2) Aileye İlişkin Özel Hükümler…
     3) Aile ve Şirket İlişkilerine Dair Hükümler…
     4) Kurumsal Yönetim ve İdari Yapılanmaya Dair Hükümler…
     5) Hisse Oranlarına Göre Mülkiyet Hakkına İlişkin Hükümler…
     6) Aileye Özel Konular ve Uyuşmazlıklara Çözüm Hükümleri…
     7) Aile Anayasasının Yürürlüğe Girmesi ve Güncellenme Hükümleri…
E) Prensesler ve Prensler İçin Veliaht Koçluğu?
F) Ailelerde Saygı + Eleştri + Dedikodu Krizleri?
G) Kurumsallaşmada Kurumsal Sosyal Sorumluluk / Küresel İlkeler Sözleşmesi?

Neden bu eğitime katılmalısınız?

Bireysel stratejik eğitim programı katılımcılarımız; Aile Şirketlerinde itibarın korunması ve problemlere çözüm üretilmesi + Aile yapılarına göre “Aile Anayasası” için atılması gereken stratejik adımlar ile Aile ilişkilerinin kopma noktasında ve kriz anlarında, Aile Şirketleriyle ilgili verilen emeklerin ve de yaşanan sıkıntıların, içi boş  nedenlerle heba olmaması konusunda, derinlemesine bilgi sahibi olmaktadır!

Eğitim Süreci:

Eğitim programı, uzaktan eğitim (Zoom Ortamında Çevrimiçi Eğitim) formatında hazırlanmıştır. Tüm müfredat, etkileşimli eğitimden (e-eğitim) oluşmaktadır. Eğitimlere katılım ilan edilen gün ve saatler ile sınırlıdır. Katılımcılar internete bağlı olduğu tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) eğitimi takip edebilir. Bu sertifika programı, 4 saatlik çevrimiçi eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.

Kimler Katılabilir?

*) 1. Nesil Aile Şirketi Sahipleri ve Ortakları…
*) 2. Ve 3. Nesil Aile Şirketi Üyeleri + Veliaht Prens veya Prensesler…
*) Aile Üyesi Yönetici Adayları + Aile Üyeleri Dışındaki Orta ve Üst Düzey Yöneticiler…
*) Yönetim Danışmanlığı ve Aile Şirketleri + Kurumsallaşma Konularında Kariyer Hedefleyenler…

Nasıl Satın Alabilirim?

Satın Al butonuna tıklayarak, açılan formu doldurduktan sonra eğitim danışmanlarımız belirttiğiniz GSM telefonunuzdan sizinle temasa geçecek. Kredi kartı ya da EFT yöntemi ile ödeme işleminizi tamamlandıktan sonra size gönderilen Zoom linki aracılığı ile belirtilen tarihte eğitime / eğitimlere katılabileceksiniz. Eğitim tamamlandıktan sonra uluslararası geçerliliği olan, güvenilir ve tanınırlığı yüksek, e-devletinizde de görebileceğiniz katılım sertifikanız size e-posta aracılığı ile iletilecektir.

EĞİTMEN: Ali Rıza Değer – Türkiye İtibar Akademisi

EĞİTİM TARİHİ: Kontenjan yeterliliği sağlandığında tarih duyurulacaktır

PROGRAM KATILIM ÜCRETİ: 890 TL + KDV

Müşteri İlişkileri Yönetimi Uzmanlığı

Müşteri ilişkileri yönetimi, bir işletmenin bütün bölümlerini ilgilendiren, müşterilerle ortaklık kurarak ürün ve/veya hizmetin tasarımından satışı ve satış sonrasına  kadar olan tüm alanlarda karar alma sürecinde iletişimin ve geri bildirimin yoğun olarak kullanıldığı, işletme vizyonu ve amaçlarını, müşteri çıkarlarını aynı anda koruyarak ve optimize ederek işletme performansını,müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmaya yönelik bir yönetim felsefesidir. Bu eğitim çalışması şirket yönetici ve yönetici adaylarına müşteri ilişkileri yönetiminin işletmelere sağlayacağı faydayı ve işikilerin nasılyönetileceğini her yönü ile sunmaktadır.

Eğitimin Başlıkları:

– Müşteri ilişkileri kavramı ve önemi

– Müşteri ilişkileri yönetiminin temel amaçları

– Müşteri ilişkileri yönetiminin ortaya çıkma sebepleri

– Müşteri ilişkilerinin uygulama aşamaları

– Müşteri ilişkilerinin işletmelere sağladığı faydalar

– Müşteri temas noktası kavramı

– Doğru müşteri tespiti

– Müşteri sadakati ve işletmeler için önemi

Neden bu eğitime katılmalısınız?

Programın katılımcıları, müşteri ilşkilerini doğru kurmanın işletmeye sağlayacağı faydalar ve bu konunda atacağı adımlar konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmaktadır.

Eğitim Süreci:

Eğitim programı, uzaktan eğitim (Zoom ortamında çevrimiçi eğitim) formatında hazırlanmıştır. Tüm müfredat, etkileşimli eğitimden (e-eğitim) oluşmaktadır. Eğitimlere katılım ilan edilen gün ve saatler ile sınırlıdır. Katılımcılar internete bağlı olduğu tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) eğitimi takip edebilir. Bu sertifika programı, toplamda 4 saatlik çevrimiçi eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.

Kimler Katılabilir?

 • Orta ve üst düzey yöneticiler,
 • Beyaz yakalı çalışanlar,
 • Kirz yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler,
 • Halkla ilişkiler, yönetim bilimleri ve pazarlama alanında kariyer hedefleyenler,
 • Kriz yönetimi konusunun öneminin farkında olan ancak nasıl ölçümlenip, yönetileceği konusunda teorik ve pratiğin bir arada verildiği kaynakları bulmakta zorlanan profesyoneller.

Nasıl Satın Alabilirim?

Satın Al butonuna tıklayarak, açılan formu doldurduktan sonra eğitim danışmanlarımız belirttiğiniz GSM telefonunuzdan sizinle temasa geçecek. Kredi kartı ya da EFT yöntemi ile ödeme işleminizi tamamlandıktan sonra. Kontenjan yeterliliği sağlanması durumunda. Danışmanlarımızın ileteceği tarihte eğitime katılabileceksiniz. Eğitim tamamlandıktan sonra katılım sertifikanız size e-posta aracılığı ile iletilecektir.

EĞİTMEN: Arlin Tavit – Türkiye İtibar Direktör Yardımcısı

EĞİTİM TARİHİ: Kontenjan yeterliliği sağlandığında tarih duyurulacaktır

PROGRAM KATILIM ÜCRETİ: 890 TL + KDV

Medya İlişkileri Uzmanlığı

Bir medya ilişkileri uzmanı/yöneticisi, bir şirket ile halk arasında bağlantı görevi görür. Tipik olarak, bireysel, televizyon, baskı ve internet dahil olmak üzere çeşitli medya biçimlerinden gelen küresel sorguları ele alır. Medya ilişkileri uzmanı ya da yöneticisi bir şirkette dahili olarak hizmet verebilir veya bir şirket tarafından kiralanan bir dış medya ilişkileri firmasının parçası olabilir. Bu sorumluluk, medyadan bir adım önde kalmaya çalışarak, olumsuz şirket haberlerinin ortasında halkla ilişkiler için sorun gidermeyi içerebilir. Bu eğitim çalışması medya ilişkileri uzmanı veya yöneticisi adaylarına doğru medya ilişkileri yönetiminin bağlı bulundukları işletmelere sağlayacağı fayda ile  medya ilişkilerinin nasıl yönetileceğini her yönü ile sunmaktadır.

Eğitimin Başlıkları:

– Medya ilişkileri nedir?

– Medya ilişkilerinin temeli

– Medyanın yapısı ve işleyişi

– Medya ilişkilerinde etik

– Medya ilişkileri yöntemleri

– Basın bülteninde dikkat edilmesi gerekenler

– Video haber bültenleri

– Basın davetleri ve geziler

– İnternet ve internet siteleri

– Yüzyüze medya iletişiminde yaklaşımlar

Neden Bu Eğitime Katılmalısınız?

Programın katılımcıları, medya ilişkilerini doğru kurmanın işletmeye sağlayacağı faydalar ve kriz ortamlarında atacağı adımlar konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmaktadır.

Eğitim Süreci:

Eğitim programı, uzaktan eğitim (Zoom ile çevrimiçi eğitim) formatında hazırlanmıştır. Tüm müfredat, etkileşimli eğitimden (e-eğitim) oluşmaktadır. Eğitimlere katılım ilan edilen gün ve saatler ile sınırlıdır. Katılımcılar internete bağlı olduğu tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) eğitimi takip edebilir. Bu sertifika programı, toplamda 4 saatlik çevrimiçi eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.

Kimler Katılabilir?

 • Orta ve üst düzey yöneticiler,
 • Beyaz yakalı çalışanlar,
 • Medya ile doğru ilişki kurmak isteyen profesyoneller,
 • Halkla ilişkiler, yönetim bilimleri ve pazarlama alanında kariyer hedefleyenler,

Nasıl Satın Alabilirim?

Satın Al butonuna tıklayarak, açılan formu doldurduktan sonra eğitim danışmanlarımız belirttiğiniz GSM telefonunuzdan sizinle temasa geçecek. Kredi kartı ya da EFT yöntemi ile ödeme işleminizi tamamlandıktan sonra. Kontenjan yeterliliği sağlanması durumunda. Danışmanlarımızın ileteceği tarihte eğitime katılabileceksiniz. Eğitim tamamlandıktan sonra katılım sertifikanız size e-posta aracılığı ile iletilecektir.

EĞİTMEN: Rıdvan Tozlu – Türkiye İtibar Akademisi Direktörü

EĞİTİM TARİHİ: Kontenjan yeterliliği sağlandığında tarih duyurulacaktır

PROGRAM KATILIM ÜCRETİ: 890 TL + KDV