TÜRKİYE İTİBAR ENDEKSİ 2021 SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin akademik denetiminde ve raportörlüğünde, bu yıl 11’incisini gerçekleştireceğimiz Türkiye İtibar Endeksi (TİE) 2021 Araştırması’nın saha çalışmalarına 1 Aralık 2021 Çarşamba günü itibarıyla başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” kabul ettiği 26 Bölge ve 72 ilde yaklaşık 15 bin kişi ile görüşülerek gerçekleştirilecek endekste, yine CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanıyor.

Endeks saha çalışmalarının yaklaşık 30 gün içinde tamamlanması planlanmıştır. Türkiye geneli dışında 34 farklı sektördeki marka ve kurumların mercek altına alınarak, Türkiye’nin en itibarlı marka ve kurumlarının derecelendirileceği TİE’nin akademik çalışma ve raporlama falliyetlerinin de önümüzdeki Ocak ayının ilk iki haftası tamamlanması ve sonuçlarının ‘Akademik Kurulumuz’ tarafından belirlenecek tarihe göre yine 2022 Ocak ayının ortalarında kamuoyuna açıklanması hedeflenmektedir.

TİE’nin saha çalışmalarına başlanmadan önce akademik kurulumuzda yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlara göre; bu yıl rekabet ortamındaki aktör sayısı ve rekabet ortamının az olduğu gözlenen sektörler ile itibar verimlilik puanlarının yetersiz olduğu tespit edilen bazı sektörlerin endeks dışına çıkarılmasına karar verilmiştir.

Özetle son yıllarda ana ve alt sektörler ile birlikte toplamda 50’ye ulaşan sektör sayısı Türkiye İtibar Endeksi 2021’de 34’e düşürülmüştür. TİE REP modeli ile derecelendirmenin gerçekleştirileceği endeksin saha çalışmalarının bu yıl da İM Global Araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Yapılacak araştırma sonucuna göre 34 farklı sektörde öne çıkan marka ve kurumların kamuoyu nezdindeki algılanan değerinin ayrıntılı bir şekilde yer alacağı 11’inci TİE raporunda; derecelendirilen kurum ve markaların itibar değerleri, sektördeki diğer rakipler ile kıyas, kurum ya da markalardan farklılaştıkları alanlar, itibarlarını kuvvetlendirebilmelerine yönelik kamuoyu ve hedef kitlelerinin onlardan beklentilerinin neler olduğu, ne gibi aksiyonları yerine getirirlerse kurum veya markalarının itibarlarını artırabileceklerine ilişkin tespit, analiz ve öneriler yer alacaktır.

Yine akademik kurulumuz tarafından alınan karar gereğince, küresel pandemi ve devletimizin aldığı tedbirler çerçevesinde 2 yıldır gerçekleştiremediğimiz ödül törenimizin 2022’nin Mart ayında gerçekleştirilmesi karara bağlanmıştır.

Rıdvan Tozlu
İtibar Akademisi Direktörü